Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ALLAH’IN YOLUNDAN ALIKOYANLAR:

   ALLAH’IN YOLUNDAN(Allah’a ulaşmaktan,O’na ulaşan Sıratımustakimden) ALIKOYANLAR:
   İKİ GRUP OLUŞTURURLAR.
1.GRUP:BİLEREK İSTEYEREK ŞEYTANA TABİ OLANLAR.ZULMANİ YOLDA OLANLAR.
2.GRUP:İSTEMEDEN ŞEYTANA TABİ OLANLAR.BUNLAR ALLAH İLE İLİŞKİLERİ OLMADIĞINDAN,ALLAH’IN İLMİYLE İLİMLENMEDİKLERİ HALDE KENDİLERİNİ ALLAH’HIN YOLUNDA ZANNEDENLER.
   1.GRUP BELLİ OLDUĞU İÇİN FAZLA TEHLİKELİ DEĞİLDİR.SADECE,ATEİSTLERİ,PUTPERESTLERİ ETKİLERLER.
   2.GRUP SURETİ HAKK’TAN GÖRÜNDÜKLERİ İÇİN İNANANLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİDİR.İNSANLARIN ÇOĞU,ONLARI;”ALLAH’IN DİNİNİ ÇOK İYİ BİLDİKLERNİ”ZANNEDERLER.HALBUKİ ALLAH’UTEALA ONLARI,(Ona layık oldukları için)”ATEŞE DAVET EDEN ÖNDERLER”KILMIŞTIR.ŞEYTAN DA ONLARI EMRİNE ALMIŞ İNSANLARIN SIRATIMUSTAKİME GİRMELERİNİ ENGELLETMİŞTİR.YA HURAFELERLE OYALAYIP,YA DA ALLAH’IN AYETLERİYLE MÜCADELE EDEREK.
NEDİR BU OYALAMALAR ALDATMACALAR ?
-Kıyamette ŞEFAAT VARDIR ve iman edenler o şefaatle kurtulacaklardır.
-Lailahe illallah diyen cennete girecektir.
-Kalbinde zerre kadar imanı olana Peygamber efendimiz şefaat edecektir.
-Cehennemde günahımız kadar cezamızı cekip cennete gireceğiz.
-İmanın 6 şartını dil ile söyleyen kalbi ile tasdik eden mü’min olur.
-İslam 5 şarttan ibarettir bunları yerine getiren cennete girecektir.
-Hidayet,doğru yoldur.İslamın 5 şartını yerine getiren hidayettedir.
-Takva,Allah’tan korkmaktır.Allah’tan korkan herkes cennetliktir.
-Hac’ca giden herkes “Anadan doğmuş”gibi olur ve günahsızdır.
-Cuma günü “şu kadar”selavat getirenin işte şu kadar günahı affolur.
-Allah ile kul arasına kimse giremez,Mürşid şirktir.
-Tasavvuf,Tarikat diye bir şey yoktur.
-İrşad,dini bilgilendirmedir.Bunu herkes yapabilir.
-Kur’an,Hadislerle tefsir edilir.
-Kur’an “YÜZÜNDEN (Arapca aslından ) OKUNDUĞUNDA ŞEFAAT EDECEK ve CENNETE GİDECEKSİNİZ.
-V e buna benzer çok hurafeler birer aldatmacadır.
KASAS/41: Ve Biz, onları ateşe davet eden imamlar (önderler) kıldık. Ve kıyâmet günü onlara yardım olunmaz.
A’RAF/14,15,16: (Şeytan): “Beas gününe (dirileceğimiz güne, kıyâmet gününe) kadar bana izin (mühlet) ver.” dedi.(Allahû Tealâ): “Muhakkak ki sen izin (mühlet) verilenlerdensin.” buyurdu.(İblis): “Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı Mustakîmin'e onlara karşı (mani olmak için) oturacağım.” dedi.
   ALLAH’UTEALA;BİZDEN EZELDE ALDIĞI “AHD’İ VE İMZALADIĞIMIZ MİSAK’I”YERİNE GETİRMEMİZİ ŞART KOŞTUĞU VE YERİNE GETİRMEYENLERİN AHİRETTE NASİBİ OLMADIĞINI BEYAN BUYURDUĞU HALDE,BUNLAR AÇIKÇA ENGELLEYEBİLİYORLAR.
ALİİMRAN/76,77: Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.Muhakkak ki onlar; Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek (bakmayacak). Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır.
ENAM/152,153:.. Allah'ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
MAİDE/7: Allah'ın, sizin üzerinizdeki ni'metini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah'a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki O, göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
   ALLAH İLE OLAN AHD’İMİZİ,MİSAK’IMIZI NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ ?
RAD/20,21,22: Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.Onlar, sabırla Rab'lerinin vechini (Zat'ını, Zat'a ulaşmayı ve Allah'ın Zat'ını görmeyi) dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infâk edenlerdir. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. İşte onlar için, bu dünyanın (güzel bir) akıbeti (sonucu) vardır.
RAD/25: Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra) Allah'ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler). Ve Allah'ın, O'na (Allah'a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm'e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.
YUNUS/15: Ve onlara âyetlerimiz, delillerle okunduğu zaman Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi: “Bize bundan başka bir Kur'ân getir veya O'nu değiştir.” De ki: “O'nu, kendi nefsimden (bir şey) ilka ederek benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahyolunan şeye tâbî olurum. Şâyet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben, büyük günün azabından korkarım.”
HAC/3: Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki; ilmi olmaksızın, Allah hakkında mücâdele eder ve bütün azgın şeytanlara tâbî olur(lar).
HAC/8,9:Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydınlatıcı) bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücâdele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu (Allah'ın dînindeki esasları) eğip büker (değiştirir). Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyâmet günü yakıcı bir azap tattıracağız.
CASİYE/23: Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
MUHAMMED/32:Muhakkak ki inkâr edenler, Allah'ın yolundan men edenler ve onlara hidayet açıkça belli olduktan sonra resûle muhalefet edenler, onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve (Allah) onların amellerini heba edecek.
NİSA/167,168,169: Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah'a ulaştıran Sıratı Mustakîm'e) hidayet edecek değildir.Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”ALLAH İLE OLAN AHD’İMİZ,KUR’ANIN ÖĞRENİM VE ÖĞRETİSİ,NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR” Dosyalarındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta