Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

(ALLAH’A ULAŞMAYA)DAVET

 

   ALLAH’IN,BİZLERİ ALLAH’A (ALLAH’A ULAŞMAYA)DAVET EDEN,DAVETCİLERİNİN DAVETİNE İCABET EDENLERE ALLAH’IN AZAP’TAN KORUMA GARANTİSİ:
AHKÂF-31: Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî yagfir lekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elîm(elîmin).
Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.
 
1. yâ kavme-nâ : ey kavmimiz   
2. ecîbû : icabet edin   
3. dâiye allâhi : Allah'a davet edene   
4. ve âminû : ve îmân edin   
5. bi-hî : ona   
6. yagfir lekum : size mağfiret etsin   
7. min : den   
8. zunûbi-kum : günahlarınız   
9. ve yucir-kum : ve korusun sizi   
10. min azâbin : bir azaptan   
11. elîmin : acı, elîm
   Allah’ın DAVETCİLERİNE İCABET ETMEYENLERİN ACI DURUMU:
AHKÂF-32: Ve men lâ yucib dâiyallâhi fe leyse bi mu’cizin fîl ardı ve leyse lehu min dûnihî evliyâu, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin). 
Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler.
 
 
1. ve men : ve kim   
2. lâ yucib : icabet etmezse   
3. dâiye allâhi : Allah'ın davetçisi   
4. fe leyse : artık değildir   
5. bi mu'cizin : aciz bırakacak   
6. fî el ardı : yeryüzünde   
7. ve leyse : ve yoktur   
8. lehu : ona, onun için   
9. min dûni-hi : ondan başka   
10. evliyâu : dostlar   
11. ulâike : işte o   
12. fî dalâlin : dalâlet içindedir   
13. mubînin : apaçık
   Allah’a ulaşmayı (Kalbimizden) dilediğimizde ne olur?
1-Şeytan ve avanesi otomatik olarak devreden çıkar,Allah’a kul oluruz.(Zümer/17)
2-Takva sahibi oluruz.(Rum/31) Dolayısıyla,Günahlarımız örtülür sonra da (Mürşidimize tabi olduğumuzda) örtülen günahlar sevaba cevrilir.(Enfal/29) Ve sevaplarımız günahlarımızdan fazla olacağı için,felah’a ereriz.(Mü’minun/102)
3-Dalaletten kurtulur Hidayet’e adım atarız ve Allah bizi Hidayete erdirir.(Rad/27,Şura/13) Çünkü başlangıçta bütün insanlar dalalettedir.
ZÜMER/17: Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
RUM/31: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
ENFAL/29: Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
MÜ’MİNUN/102: O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.
RAD/27:.. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
ŞURA/13:.. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
   Peki Allah’a ulaşmayı dilemezsek ne olur ?
1-Şeytan’a kul olmaya devam ederiz.Çünkü bütün insanlar başlangıçta dalalette oldukları için Şeytan’a kul’dur.
2-Dalalette kalmaya devam ederiz.Dolayısıyla Cehennemlik oluruz.(Yasin/62,63-Kamer/47,48)
3-Hidayet’e eremeyiz.Dolayısıyla Hüsranda oluruz.(Yunus/45)
YASİN/62,63: Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz? Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
KAMER/47,48: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).
YUNUS/45: Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimseler olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).
   Gerçekler Allah’ın ayetleriyle böyleyse; O zaman “KARAR SİZLERİN” Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR” Dosyasındadır.
 
Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta