Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ALLAH’IN RIZASI NASIL GERCEKLEŞİR

 

      ALLAH’IN RIZASI NASIL GERCEKLEŞİR ?
GERÇEKTEN  ALLAH’IN RIZASINI İSTEMİŞSENİZ, NETİCESİNE KENDİNİZ ŞAHİD OLURSUNUZ. YA HEDEFE YÖNELMİŞSİNİZDİR YA DA KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ  “AYİNESİDİR KİŞİNİN İŞİ LAF’A BAKILMAZ !..”
 “ ALLAH’A ULAŞMAK” DİYE BİR KAVRAM DUYMADIKLARINI İFADE EDENLERE O ZAMAN “ALLAH’IN RIZASI’NI DİLEYİN” OLMAZMI ? AYNI YERE GELECEKSİNİZ!..ALLAH BÖYLE BUYURUYOR.OKUYUN!... 
   Allah’ın rızası fazmıdır ?
 
   Evet farzdır.O bizim Rabbimizdir,Halıkımızdır,Herşey onun rızası için yapılmalıdır.
 HADİD - 27 : Sonra onların izleri üzerine resûllerimizi ardarda gönderdik. Ve Meryemoğlu İsa (A.S)'ı gönderdik ve O'na İncil'i verdik. Ve O'na tâbî olanların kalplerinde refet (şefkat) ve rahmet kıldık. Ve onlar, O'na ruhbanlık ihdas ettiler. BİZ ALLAH’IN RIZASINI  İBTİGA ETMEKTEN (Gaye edinmekten) BAŞKASINI FARZ KILMADIK.Oysa O'na hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan, âmenû olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı.
 
   Allah’ın rızasını kazanabilmemiz için önce o rızaya tabi olmamız,Allah’ın zatını (O’na ulaşmayı) GAYE EDİNMEMİZ gerekiyor.Ki Allahtan razı olalım o da bizden razı olsun.
 
 LEYL/20,21:sadece, Yüce Rabbinin Vechi'ni (Zat'ını) ibtiga etti (diledi).Ve o, yakında mutlaka razı olacak.
***Ey insanlar,ölmeden önce gafleti bırakın Allah’utealaya mülaki olun ve tövbe edinki Allah’a kul olasınız.Sizi oyalayıcı işleriniz coğalmadan Salih amel işleyiniz.Allah’ıçok zikredin rabbinizin rızasını kazanın.Böyle yaparsanız “rızkınız bollaşır,yardımgörürsünüz ve eksiklikleriniz tamamlanır”( Sünen ibnimace;T.Gz.dini t. sözlüğü)
   Böyle bir dileğin sahibi olabilmemiz de,ancak;
 Allah’ın rızasını engelleyecek ve onun tam zıddı olan “Dünya hayatına düşkünlüğü” devreden çıkarmamızla mümkündür.
 
AL-İ İMRAN – 14,15 : İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır.De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için, Rabb'lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir.
 
NİSA - 114 : Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak “sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi” emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o taktirde ona “büyük mükâfat” vereceğiz
 
   Başımıza gelen olaylara sabradip “Şükrettiğimiz zaman”.Mümkündür.
ZÜMER/7:Eğer inkâr ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden Gani'dir (size ihtiyacı yoktur). Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. (Hiç)bir günahkâr, diğerinin (başkasının) günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.
 
   İşte bu istikamette bir gayretin içinde olan kimse; “ALLAH’IN RIZASINA TABİ OLAN”dır.Allah’ın rızasına tabi olan kimseyi de Allah’uteala,”GAZABIN’DAN UZAKLAŞTIRARAK” Bulunduğu kavim içinden onların üzerine bir NİMET olmak üzere göreve tayin ettiği RESUL’ün veya ona tabi olan bir MÜRŞİDİN veya onlara tabi olan bir vekilinin “RADYO,TV,KONFERANS veya SOHBETİNE”ulaştırır.Orada ilim sahibi kılar (Kalu bela günü Allah’a verilen AHD’in gereği olarak ölmeden evvel-ruh’unun Allah’a ulaşmasının var olduğunu,farz olduğunu ve kendisinin de bunu dileyerek gercekleştirmesinin gereğini öğrenir).Bu dileğin ardından da Allah, o kişinin ALLAH’A ULAŞMA talebini işitir,bilir ve kendisine ulaştırmayı (HİDAYET ETMEYİ) diler.
 
AL-İ İMRAN – 162,163,164 : Artık, Allah'ın rızasına tâbî olan kimse, Allah'dan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve (o) ne kötü varış yeri. Onların (Allah'ın rızasına tâbî olanların) kazandıkları dereceler, Allah'ın katındadır. Ve Allah, onların yaptıklarını en iyi görendir.And olsun ki Allah, müminleri, "Onların aralarında (kendi zamanlarında, kendi kavimleri içinde), kendilerinden bir resul beas ederek (başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere)" nimetlendirdi (lutufda bulundu). Onlara, O'nun (Allah'ın) ayetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel ise (resule tâbi olmadan evvel), onlar elbette apaçık dalâlet içinde idiler.(RESULLER HER DÖNEMDE VARDIR)
 
MAİDE - 16 : Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm'e hidâyet eder (ulaştırır).
 
HAC-54: Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun (irşad makamının, Velî Resûl'ün, Nebî Resûl'ün) söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, O'na îmân etmeleri, onların kalplerinin O'nu (Allah'ı) idrak etmesi (kalplerinden ekinnetin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması) içindir. Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet edendir.
   Allah’ın o kişiyi kendisine hidayet etmeyi murat etmesi o kişinin “göğsünü İSLAM’A ACMASINI”sağlar.
 
ENAM/125: Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah'a) teslime (İslâm'a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık, güçlük) verir.
 
   Göğsü İSLAM’A açılan kişi “RABBİNDEN BİR NUR” üzere olan (Zulmetten nura çıkmış olan) dır.
 
ZÜMER/22: Allah kimin göğsünü İslâm için (Allah'a teslim için) yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet içindedirler.
 
TEVBE - 109 : Artık binasını Allah'tan takva ve rıza üzerine kuran mı, daha hayırlıdır, yoksa binasını kayan (düşen) bir çamur yığını kenarına kuran (tesis eden) kimse mi? Böylece cehennem ateşinin içine onunla beraber (kendisi de) göçer. Ve Allah, zalimler kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.
   Enbüyük RIZA ise,Nefs’in tasviyesi (Nefs’in afetlerinin tamamen yok olması) neticesinde gercekleşecektir.
BAKARA - 207 : Ve insanlardan, Allah'ın rızasını dileyerek (Allah'ın rızası karşılığında) kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah, kullarına Rauf'tur (çok şefkatlidir).
 
   Peki Allah’ın RIZASINI KERİH (İstemezlerse) görürlerse netice ne olur ? –AMELLERİ BOŞ’A GİDER.
MUHAMMED-28 : İşte bu, onların, Allah'ı öfkelendiren şeylere tâbî olmaları ve O'nun (Allah'ın) rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı.
 
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geiş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”ALLAH’IN RIZASI…” Dosyasındadır.
 
 
 
Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta