Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ŞEYTANIN TUZAKLARI-1

ŞEYTANIN TUZAKLARI-1(ALLAH GAFURURRAHÎMDİR)
İNSANLARA,”ALLAH’IN RECETELERİ KUR’ANI KERİMDE AÇIKLANMIŞ ONLARI HAYATIMIZA GEÇİRELİM”DENDİĞİNDE;”ALLAH GAFURRAHİM’DİR MUTLAKA AFFEDER” KARŞILIĞINI ALIRSINIZ.ÇÜNKÜ ŞEYTAN ALLAH’IN GERCEKLERİNİ ÖRTMEK İÇİN “EMANİYYE’Yİ”ASIL OLARAK KABUL ETTİRMEYİ BAŞARMIŞTIR.
NİSA/118,119,120: Allah, ona (şeytana) lânet etti. Ve (şeytan) şöyle dedi: "Ben mutlaka, Senin kullarından belli bir nasip edineceğim."Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim…(Şeytan) onlara vaad eder ve onları emaniyyeye (kuruntuya) düşürür. Ve şeytan, onlara aldatmaktan başka bir şey vaadetmez.
NEDİR EMANİYYE ?.. “KUR’AN AYETLERİNE TERS DÜŞEN ŞEYTANIN YARDIMIYLA DİNE YERLEŞTİRİLMİŞ KURALLAR”
BAKARA/78,79: Ve onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah'ın) Kitabı'nı bilmezler, sadece emaniyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar.Artık elleriyle (emaniye bilgiler içeren) kitabı yazanların vay haline! Sonra da onu (bu yazdıklarını) az bir bedel karşılığında satmak için: “Bu Allah'ın indindendir.” derler. İşte onlara yazıklar olsun , elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle.
Bu ayetlerde bahsedilen “EMANİYYE” Yahudiler zamanında oluşmuştur.Bizi alakadar etmez diyenler olabilir aramızda.GERCEK OLAN EMANİYYE HERZAMAN DİLİMİNDE OLMUŞTUR VE OLACAKTIR.
NİSA/123,124:Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesi ile değil, kim kötülük yaparsa (sadece) onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir velî ve bir yardımcı bulamaz.Ve erkeklerden veya kadınlardan mü'min olarak, kim salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa o taktirde, işte onlar, cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin lifi kadar (zerre kadar) bile zulmedilmez.
LOKMAN/33:Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Ve o günden korkun ki; baba, oğluna karşılık veremez (yardım edemez). Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur (tagut), Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın.
FATIR/5:Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.
Allah’uteala mutlaka “GAFURRAHİM’DİR”ama kimlere ?
-TÖVBE EDİP SALİH AMEL İŞLEYENLERE(Nefs’ini Tezkiye edenlere)
ENAM/54:Âyetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman, onlara şöyle de: “Selâm üzerinize olsun. Rabbiniz, kendi üzerine “rahmeti” yazdı. Öyle ki;sizden, kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder (mürşidin önünde) ve ıslâh olursa (nefs tezkiyesi yaparsa), o taktirde muhakkak ki O (Allah), Gafur'dur (mağfiret edendir), Rahîm(rahmet nurunu gönderen)'dir.”
MAİDE/39:Artık kim, yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslâh olursa, o taktirde, muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.
A’RAF/153:Ve seyyiat (derecat kaybettiren ameller) işleyenler, sonra da ondan (o seyyiatten) sonra (mürşid önünde) tövbe ettiler ve âmenû oldular (ise) muhakkak ki; senin Rabbin, ondan (âmenû olduktan) sonra elbette Gafur (günahları sevaba çeviren)dur ve Rahîm (rahmet gönderen)dir.
NAHL/119:Sonra muhakkak ki senin Rabbin, cahillikle kötülük yapıp, sonra bunun arkasından tövbe edip ıslâh olanlar (nefslerini tezkiye edenler) için, ondan sonra mutlaka Gafur'dur (mağfiret edendir) ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)'dir.
PEKİ TÖVBE EDİP SALİH AMAEL İŞLEMEK(Nefs’in tezkiyesi) NEDİR ? NASIL GERCEKLEŞİR ?
NEFS,BAŞLANGIÇTA ŞİDDETLE KÖTÜLÜĞÜ ARZU VE EMREDEN BİR ÖZELLİKLE DİZAYN EDİLMİŞTİR.
YUSUF/53:Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm'dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).
VE NEFS’İN MUTLAKA ISLAH’I TEZKİYE EDİLMESİ ŞARTTIR.
ŞEMS/7,8,9,10:Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.
KİŞİ NEFS TEZKİYESİNİ SALİH AMELİ KENDİSİ YAPABİLİRMİ ?
HAYIR.MUTLAKA ALLAH’IN KOYDUĞU ŞARTLARI YERİNE GETİREREK,YİNE ALLAH’IN TAYİN ETTİĞİ “RESUL VE ONLARA BAĞLI OLAN MÜRŞİDLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR.
ŞARTLAR NEDİR ?..”TAKVA SAHİBİ OLMAK VE DOĞRU SÖZ(Kalb ile ağızdan çıkan sözün aynı olması)”
AHZAP/70,71:Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı TAKVA sahibi olun ve sedîd (doğru) söz söyleyin!(Böylece) sizin için AMELLERİNİZİ ISLAH EDİCİ HALE GETİRSİN(salih amele çevirsin). Günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve kim, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat ederse, o taktirde fevzül azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulmuş olur.
NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?..”ALLAH’A KALB’TEN ULAŞMAYI DİLEYEREK”
RUM/31:O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
Allah’a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan kişi “Ruh’unun allah’a ulaşmasına vesile olacak VESİLEYİ(Mürşidini)Allah’tan HACET NAMAZI ile öğrenip o’na tabi olarak ALLAH’IN HUZURUNDA MÜRŞİD’İNİN ÖNÜNDE,MÜRŞİDİNİN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ İNANARAK(Kalb’ten)TEKRAR ETMESİYLE YAPILAN TÖVBE’DEN SONRA,NEFS TEZKİYESİNE Başlayacaktır.
MAİDE/35:Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
CUMA/2,3:Ümmîler arasında, kendilerinden bir resûl beas eden (görevlendiren) O'dur. Onlara, O'nun (Allah'ın) âyetlerini okur, onları tezkiye eder (nefslerini temizler), onlara Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) ve hikmeti öğretir. Ve daha önce (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) elbette onlar, sadece açık bir dalâlet içinde idiler.Ve henüz kendilerine ilhak olmamış (katılmamış) olan, onlardan sonrakilere de... Ve O; Azîz'dir (üstündür), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”AMİLUSSALİHAT-NEFS TEZKİYESİ” Dosyasındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta