Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

İSLAM BEŞ ŞART İLE SINIRLANDIRILAMAZ!

İSLAM BEŞ ŞART İLE SINIRLANDIRILAMAZ!...VE  BU ŞARTLAR KURTULUŞ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR!...
ALİMLER, BUHARİ DE GECEN BİR HADİS’E DAYANDIRARAK “İSLAM’I BEŞ ŞART İLE SINIRLANDIRMIŞLAR” AYNI HADİS KİTABINDA GECEN İSLAM’LA İLGİLİ HADİSLERİ BİLE GÖZARDI ETMİŞLERDİR.
***   Buhari 1.cild 8.hadis
Arapca aslı;Büniyelislam ala hamsin.şehadeti lailaheillallah,ve ikamessalat,ve itaezzekat,ve savmıramazan vel hac.
Türkcesi; İslam, beş şey üzerine bina edilmiştir.Kelimei şehadet,namaz,oruc,hac,zekat.
   Arapca aslına bakarsak,İslam beş şarttan ibarettir demiyor" İslam binası bu Beş şey üzerine bina edilmiştir diyor.Bu beş(ibadet) temeldir ama İslam binası değildir.Biz bu ibadetlerle sadece temeli oluştururuz.Barınacak, bizi koruyacak binamız henüz olmaz. O zaman onun üstüne bir bina inşa etmeliyiz.O bina 7 katlıdır(1.Allah’a ulaşmayı dilemek,2.Mürşide tabi olmak,3.Ruh’un Allah’a ulaşmasıyla gercekleşen HİDAYET’e erme,4.Fizik vücut’un teslimi,5.Nefs’in teslimi,6.İrşad’a ulaşmak,7.İradenin Teslimi).Bunlar (5 farz) birer aractır gereklidir ama YETERLİ DEĞİLDİR.Halbuki İSLAMIN ŞARTLARINI anlatan aynı hadis kitabında daha altı tane hadis var ama nedense bunu esas alarak şartlarını oluşturmuşlar.Diğer hadislere baktığımızda onların bir kısmının kur'ana parelel olduğunu görüyoruz.
 ***  Buhari 1.cild 7.hadis
Ebu süfyan ve arkadaşları şam'a gittiğinde rum kayseri Hırakl,bunları davet ediyor ve onlara peygamber efendimizi soruyor.Ve neleri emrettiğini.Cevap olarak ta şöyle diyorlar;Tek olan Allah'a kul olunuz ve şirkten kurlulunuz(enta'budullahi velatüşrikebihi),dedelerinizin ibadetlerini terk ediniz,namazı kılın,sıdk'ı(sadaka vermeyi) ve affetmeyi emrediyor.
   Buradaki şartların değişik olduğunu görüyoruz.Nedir bunlar?
1-"Allah'a kul olmak ve şirkten kurtulmak"


   Her ne kadar hadis meallerinde "Allah'a ibadet etmek ve ibadetlerinde şirk koşmamak"olarak açıklanmışsa da esas anlamı;ALLAH'A ABD (kul) OLMAK VE O'NA (Allah'a) ortak koşmamak.Zaten Allah'a kul olmak,otomatik olarak şirkten kurtulmak demektir, taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan kurtulmak devreden çıkarmaktır.
ZUMER - 17 : Vellezînectenebût tâgûte en ya'budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buşrâ, fe beşşir ıbâd(ıbâdi).
Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!


   Demekki,Allah'a kul olup şirkten kurtulmak (ortakları devreden çıkarmak) ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEKLE (enab olmakla) mümkündür.Kul olmak, otomatik olarak takva sahibi olmayı da gercekleştirir.
BAKARA - 21 : Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.
   Takva sahibi olmanın yolu ne idi;ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEK (münib olmak)
RUM - 31 : O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
   Allah'ın dininde KUL OLMAK, temel şarttır.


HUD - 2-3 : (Bu kitap), Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Muhakkak ki ben, O'ndan (O'nun tarafından) sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret istemeniz, sonra O'na tövbe etmeniz, belirlenmiş bir zamana kadar sizi güzel bir meta ile metalandırması (geçindirmesi) ve her fazl sahibine, fazlını vermesi içindir. Ve eğer (geri) dönerseniz o zaman ben, büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım.
HUD/25,26- Ve andolsun ki; Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben, sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım.Allah'tan başkasına kul olmamanız için (açıkça uyaran bir uyarıcıyım.) Muhakkak ki ben, elîm (acı) günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum.
NAHL – 51:Ve Allah, şöyle dedi: "İki ilâh edinmeyin! O, sadece tek bir ilâhtır. O halde sadece Benden korkun!"
   2-Atalarınızın dinini terk edin.
   3-Affetme
***  hadis,Buhari 1.cild 43.hadis
   Necidli birinin islamı sorması üzerine peygamber(SAV)efendimiz; "Bir gün bir gecedebeş vakit namaz,ramazan ayında oruc,zekat ve Allah'ı zikretmeyi emretmiş.O kişi de tabi olup gitmiş.
   Bu hadis te,"hac" yok ama bu günkü uygulamada olmayan "Allah'ı zikretmek"var ve en önemlisi
***  hadis,Buhari 1.cild 47.hadis(Cibril hadisi)


   Peygamber (SAV) efendimiz sahabe ile sohbeti esnasında beyaz elbiseli bir zat,önce İMAN’I sonra  İSLAM’I sorar,efendimiz şöyle buyurur;”İMAN,Allah’a,Meleklerine,Allah’a MÜLAKİ OLMAYA(Allah’a ulaşmaya),Resullerine ve Öldüktensonra dirilmeye inanmaktır.”İSLAM,"Allah'a kul olup şirkten kurtulmak,namaz kılmak,zekat vermek ve ramazan orucunu tutmaktır" buyurmuştur.Burada yine "Allah'a kul olmak şirkten kurtulmak" var ama hac yok.
    Bu hadiste önce imanı açıklıyor.Onun içinde ne var ? şu anda uygulamada olmayan ALLAH'A MÜLAKİ (ulaşmak) OLMAK var.


  ***  hadis,Buhari 1.cild 49.hadis
   Bahreynden gelen bir grup Peygamber(SAV)efendimize tabi olduktan sonra giderlerken,"biz kabilemize döndükten sonra onlara neyi buyurursunuzki onlarda cennete gitsinler? Peygamber (SAV) efendimiz buyurdularki; (İman'ı) emrettikten (Allah'a, meleklerine,o'na-Allah'a-mülaki olmaya,resullerine ve öldükten sonra dirilmeye ) sonra "namazı kılmak,oruc tutmak ve ganimetlerin humusunu vermektir(ganimetlerden elde edilenin beştebirini zekat olarak vermek)
*** hadis,Buhari/ 5.cild 687.hadis.
   Peygamber(SAV)efendimizin sohbetinde birisi şöyle diyor; Bana öyle bir ibadet söyleki bana öyle bir ibadet söyleki onunla ben cennete girebileyim.Peygamber efendimiz de; "Allah'a kul ol ve şirkten kurtul,namaz kıl,zekat ver ve er rahim olan ALLAH'a VASIL OL(Allah'a ulaş)


   Bu hadiste de yine kul olmak ve şirkten kurtulmak var ama en önemlisi "kur'an meallerinde bile anlamını değiştirdikleri ER RAHİM OLAN ALLAH'A VASIL OL"var.Vasıl olma,vuslattır,kavuşmaktır,ama -sıla-irahim-yani memleket ziyareti olarak heryerde anlam vermişler.Halbuki burada "EL RAHİM"e Allah'ın isimlerinden olan a vasıl ol buyruluyor.Bildikleri DİN de Allah'a ulaşma diye bir şey olmadığı için adamlar ne desinler olsa olsa SILA-İ RAHİM yani memleket ziyareti akraba ziyareti olabilir diye

meallendirilmiş.Aynı hadis kitabında 6.cild 965.hadiste AKRABA ZİYARETİ var ama onun metininde gecen harfler değişiktir.Orada SILA-İ RAHİM-sad,lam,rı,mim-var ama bu hadiste;TASİLÜRRAHİYM-te,sad,lam,elif,lam,rı,ha,ye,mim-harfleri var.EL RAHİYM (Allah'a)e vasıl ol emri.
   Allah kur'an da bu hususu nasıl açıklamış ?
 RAD - 20-21 :Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar. Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (vasıl ederler)(Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.


***  hadis,Buhari 1.cild 688.hadis
   Bir arap peygamber(SAV)efendimize "bana öyle bir ibadet buyurki ben onunla cennete gidebileyim"diyor.Efendimizde; Allah'a kul ol şirkten kurtul,namaz kıl,oruc tut,zekatını ver.Buyuruyor.
   Bu hadiste de kul olup şirkten kurtulma var ama hac yok.Hülasa olarak şu ortaya çıkıyor; Aynı kitapta bile birbirlerini tutmayan rivayetlerin var olduğunu gördük onun için en sağlam delil KUR'ANDIR.Allah'uteala lokman/6.7de a'raf/185 te casiye/5,6 da HADİSLERRİN durumunu açıklıyor.
LOKMAN - 6-7 : Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri(HADİS) satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence (alay konusu) edinirler. İşte onlar için muhin (aşağılayıcı) bir azap vardır. Ve ona âyetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner (gider), onun kulaklarında vakra (işitme engeli) varmış gibi. Öyleyse onu elîm azapla müjdele (ikaz et, uyar).
A'RAF - 185 : Onlar yerlerin, göklerin hükümranlığına (sünnetullaha, idaresine) ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Ondan sonra artık hangi söze(HADİSE) inanırlar (mü'min olurlar).


CASİYE - 6-7-8 : İşte bunlar, Allah'ın âyetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi söze(HADİS’E) inanacaklar? Bütün yalancı günahkârların vay haline. Kendisine okunan, Allah'ın âyetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek israr eder. Artık onu, elîm azap ile müjdele.
   Not:”Lokman/6,A’raf/185,Casiye/6 da meal’de SÖZ olarak yazılıdır ama ARAPCA ASLINDA HADİS OLARAK gecer”
   Allah hepinizden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”İSLAM NEDİR” Dosyasındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta