Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ÇOK OKUYUP YAZAMAKLA DİN ADAMI OLUNMAZ:

ÇOK OKUYUP YAZAMAKLA DİN ADAMI OLUNMAZ:
Hadis-i şerif:Müslim.1067
Şüphesizki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir.Onlar KUR’AN okuyacaklar,fakat KUR’AN ın feyzi onların boğazlarından gecmeyecektir.Yalnız dilde kalacaktır.Nitekim onlar,okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar bir daha da o na dönemeyeceklerdir.İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü olanlardır.


***Zehirli bozuk tohum ekmek, dîni, din derslerini, dinden haberi olmayanlardan öğrenmek ve din düşmanlarının kitâblarından okumakdır. Çünki, din câhilleri, nefsine uyar, keyfi peşinde koşar. Dîni, işine geldiği gibi söyler.
Karşısındakinin de nefsini azdırır ve kalbini karartır. Çünki, din câhilleri, din dersi verirken, islâmiyyete uygun olmıyanı uygun olandan ayıramaz. Gençlere neleri ve nasıl anlatmak lâzım geldiğini bilemez. Kendi gibi, talebesini de câhil yetişdirir. Birçok şeyler okuyup ezberlemekle, insan din adamı olamaz ve din bilgisi veremez. (İmamı Rabbani,YİRMİÜÇÜNCÜ MEKTÛB )
***Büyüklerden biri şeytânı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp, sebebini sorar. Şeytân cevâb olarak,
- Zemânın din adamı geçinen, kötü âlimleri, insanları yoldan çıkarmakda, bana o kadar yardım ediyor ki, bu mühim işi yapmama lüzûm kalmıyor, demişdir.
Doğrusu, zemânımızda islâmiyyetin emrlerini yapmakdaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi, hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyyetlerinden dolayıdır. “TASAVVUFTA OLMAYANLARIN SOHBETİ;ÖLDÜRÜCÜ ZEHİRDİR.”
Dünyâya gönül kapdırmıyan, mal, mevkı', şöhret kazanmak, başa geçmek sevdâsında olmıyan din âlimleri,Allah adamlarıdır. Peygamberlerin 'aleyhimüsselâm' vârisleri, vekîlleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyâmet günü, bunların mürekkebi, Allahü teâlâ için cânını veren şehîdlerin kanı ile tartılacak ve mürekkeb, dahâ ağır gelecekdir. (Âlimlerin uykusu ibâdetdir) hadîs-i şerîfinde medh edilen, bunlardır (İmamı Rabbani)OTUZÜÇÜNCÜ MEKTÛB
***Fârisî beyt tercemesi:
Din adamı görünüp, dünyâ toplıyan kimse,
kendi sapıtmış yolu, gayra nasıl göstere?
***BİZ İLMİMİZİ DİRİ OLARAK DİRİ’DEN ALDIK.
ZAHİRİ İLİM SAHİPLERİ İLİMLERİNİ ÖLÜ OLARAK ÖLÜ’DEN ALDILAR.
                        (BEYAZID-I BESTAMİ HZ)
• Hakk'a yaklaşmak istiyorsan ariflerle düş kalk! Hakk'a kavuşmayı, Hakk'a kavuşmuş kişilerden iste!
(TEVBE/119- Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler)! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun.)
MEVLANA HZ Divanı Kebir (c. 1, 402)
***Bunun için, çok düşünerek hareket ediniz!..
Fırsat elden çıkınca, bir dahâ gelmez. Size fikir vermeğe utanmam lâzım idi. Fekat, bu mektûbumu, kıyâmetde kurtulmağa sened bilerek yazdım. Vesselâm.
İnsanların seâdeti ve felâketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir.
CÜBBE VE DİPLOMA İLE ŞEYH OLUNMAZ:
. Zikir ederken, bir Velînin görünüşü, kendiliğinden hâsıl olursa, o görünüşü de kalbde durdurmalıdır. Böylece zikre devâm etmelidir. Velî dediğimiz zât, Allah’utealaya DAVET EDEN Allahü teâlâya kavuşduran yolu gösterendir. Yolda, ondan yardım, imdâd gelen zâtdır. Yoksa cübbe, külâh, diploma edinip, şeyh efendi olarak köşede oturan câhil değildir. Âdetlere, gösterişlere, yaldızlı sözlere aldanmamalıdır. Evet, kâmil ve mükemmil bir zâtdan, bereketlenmek, fâidelenmek için elbise, çamaşır gibi şey almak, onu inanarak ve saygı ile kullanmak çok fâide ve feyz verir. Fekat, veren olgun, alan uygun olmak lâzımdır. (İmamı Rabbani)YÜZDOKSANINCI MEKTUP
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”KUR’ANI ANLAMAK,ÖĞRENİM VE ÖĞRETİSİ” Dosyasındadır.


 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta