Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

HİDAYET NEDİR

HİDAYET,”DOĞRUYOL”DEĞİLDİR!..O,BİR FİİL’DİR VE ANLAMI:ULAŞMAKTIR.ALLAH’IN TARİFİ İSE;”ALLAH’A ULAŞMAKTIR.”
ALDANMAYALIM BAŞKALARINI DA ALDATMAYALIM!...
   BAŞLANGIÇTA BÜTÜN İNSANLAR “DALALETTEDİR” TAKİ ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEYİP “HİDAYETE ADIM ATINCAYA KADAR”
HİDAYET  NEDİR ? HİDAYET;KELİME OLARAK,”ULAŞMAK,ULAŞTIRMAK” FİİL’İDİR.
ALLAH’IN MURAT ETTİĞİ “HİDAYET NEDİR ?”-ALLAH’A
ULAŞMAK’TIR.ALİİMRAN/73-..İNNEL HÜDA,HÜDALLAH:ŞÜPHESİZKİ HİDAYET;”ALLAH’A ULAŞMAKTIR.” BAKARA/120-..İNNE HÜDALLAHİ HÜVELHÜDA: O “ALLAH’A ULAŞMAK VARYA İŞTE O HİDAYETTİR”YANİ KUR’AN MEALLERİNDE NEREDE “HİDAYET KELİMESİ GECMİŞSE ORAYA YAZILAN –DOĞRU YOL-DEĞİLDİR.HİDAYETİN NE DOĞRU ile NE DE YOL ile HİÇBİR ALAKASI YOKTUR. “HİDAYET’İN ULAŞMAK,ULAŞTIRMAK”OLDUĞU KONUSUNDA BİZE ALTERNATİFİ OLMAYAN AÇIKLAMA AŞAĞIDAKİ AYETLERDE MEVCUTTUR.O zaman HİDAYET ,Allah’a ulaşmaksa biz nasıl (ALLAH’A ULAŞACAĞIZ) HİDAYETE ERECEĞİZ ?-“ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEYEREK.”


RAD/27:… De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
ŞURA/13:… Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
   Aşağıdaki ayetlerde gecen “ARAPCA ASLI”;


“Yehdi,Yehdiyehüm,Yehdihim,Fehdühüm,İhdina,Vehdina,Yehdihi,Hudiye,Ehdiküm,Tehdi,Hedena” Bunların hepsi HİDAYET fiilidir.Bu fiillerin gectiği ayetlerde de “DOĞRUYOL” olarak kullanmış olsalar nasıl “ACAİP ANLAMLAR ÇIKACAĞI ORTADADIR” Demekki HİDAYET bir fiildir ve Türkce karşılığı;ULAŞMAKTIR,Allah’ın HİDAYETTEN MURADI İSE:Allah’a ulaşmaktır.


CİN - 2 : YEHDİ  iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî)..(O kur’an) İrşad’a ULAŞTIRIYOR..
BAKARA/142….YEHDİ men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Dilediğini sıratımustakime ULAŞTIRIR
MAİDE - 16 : YEHDİ bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi..Allah kendi rızasına tabi olanları,Teslim yollarına ULAŞTIRIR
NİSA - 137 : ..lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM sebîlâ(sebîlen).Allah onları kesinlikle Mağfiret etmez ve Yola da(sıratımustakime) de ULAŞTIRMAZ..


NİSA - 168 : İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM tarîkâ(tarîkan).Şüphesizki onlar kafir ve zalimdirler.Allah kesinlikle onları mağfiret etmez ve tariki mustakime ULAŞTIRMAZ…
A'RAF - 148 : ……e lem yerev ennehu lâ yukellimuhum ve lâ YEHDİHİM sebîlen.. Onunla konuşmadığını ve yola ULAŞTIRMADIĞINI görmüyorlarmı
SAFFAT - 23 : FEHDUHUM ilâ sırâtıl cahîm(cahîmi).Cehennem uolunaULAŞTIRIN.
FATİHA/ 6 :İHDİNAS sırâtel mustakîm(mustakîme).Bizi sıratımustakime ULAŞTIR.
SAD - 22 : …VEHDİNA  ilâ sevâis sırât(sırâtı).Ve bizi orta yola ULAŞTIR
AL-İ İMRAN - 101 : ….fe kad HUDİYE ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Artık o sıratımustakime ULAŞTIRILMIŞTIR.


HAC - 4 : ..YEHDİHİ  ilâ azâbis saîr(saîri).Cehennem azabına ULAŞTIRIR
MU'MİN - 38 : yâ kavmittebiûni EHDİKÜM sebîler reşâd(reşâdi).Ey kavmim bana tabi olunki sizi irşad olunacağınız yola ULAŞTIRAYIM.


ŞURA - 52 … ve inneke le TEHDİ ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).Ve şüphesizki sen sıratımustakime ULAŞTIRIYORSUN.
İBRÂHÎM - 12 : Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alâllâhi ve kad HEDANA subulenâ,Biz niçin Allah’a tevekkül etmeyelim O bizi yollarımıza ULAŞTIRDI.
   Demekki; Bu mealleri yazanlar da ötedenberi gelen yanlış anlayışla devam ediyorlar.Bir de,Hidayet’e erme konusunda yanlış anlayış sözkonusudur.Din adamlarının çoğu ;”Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir dilediğini dalalette bırakır” buyuruyor,dolayısıyla bizim elimizde bir şey yoktur diyorlar.Bu da yanlış.”Hidayete ermek bizim serbest irademize bağlı bir olaydır.”Bu konuyu Allah’uteala açıklıyor;
İNSAN - 3 -Muhakkak ki Biz, onu (Allah'a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah'a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah'a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.                                                                                                    

  ZUMER - 57 : Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).                                                                                                                            

   NEML - 92).Ve "Kur'ân'ı okumakla (emrolundum). Kim hidayete ererse, o taktirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette kaldıysa, o zaman Ben sadece inzar edenlerdenim (uyaranlardanım)." de.


      HİDAYET’E Eremezsek ne oluruz ?


   DALALETT’TE Kalırız ve gideceğimiz yer de CEHENNEMDİR.Zira başlangıçta bütün insanlar  (Peygamberler de dahil) DALALETTEDİRLER.
KAMER – 47,48: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).


YASİN – 62,63 :Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz?Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.

   Sevgili kardeşlerim!...Gercekler böyle iken,”AKSİNİ İSPAT EDECEK VARSA BUYURSUN” Etmeye çalışan sadece “ALLAH’IN AYETLERİNE KARŞI SAVAŞ AÇMIŞ OLUR” Herhalde kimse Şeytana yaranacağım diye böyle bir cahillik yapamaz diye düşünüyoruz inş.Bu gercekleri düşünürken ALLAH’UTEALADAN YARDIM DİLEYİN O sizlere mutlaka yardım edecektir.Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde “HİDAYET NEDİR?”Dosyasındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta