Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

SIRAT KÖPRÜSÜ

   SIRAT KÖPRÜSÜ DİYE BİR KÖPRÜ VARMIDIR ?
   Sadece “Şeytanın TEŞVİKİ ve yardımıyla ortaya atılan” bir uydurmadır.Neden?
   Çünki,”KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE GİDECEĞİ YER (Cennet veya Cehennem) BELLİDİR.


NAHL/28,29:Melekler, nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken: “Biz, bir kötülük yapmadık.” dediler. Hayır, muhakkak ki Allah, yapmış olduğunuz kötü amelleri en iyi bilendir.Haydi, orada ebediyyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin (büyüklük taslayanların) kaldığı yer ne kötüdür.


NAHL/30,31,32: Ve takva sahiplerine: “Rabbiniz ne indirdi?” denildi. “Hayır (güzellikler).” dediler. Ahsen olanlara (iradesini Allah'a teslim edenlere) bu dünyada haseneler (iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler) vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin (takva sahiplerinin) yurdu ne güzeldir.Onlar (muttakiler), altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada, onların diledikleri herşey vardır. İşte Allah, (ahsen olan) muttakileri (bihakkın takvanın sahiplerini) böyle mükâfatlandırır.Melekler, onları tayyib (en güzel, en iyi) bir şekilde vefat ettirirler. Onlara: “Selâm üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz (güzel, hayırlı) ameller sebebiyle cennete girin.” derler.


   ***Bu hususta peygamber(sav)efendimiz “kişi ölürken ona cennetlikse,cennetten bir bahce cehennemlikse bir ateş çukuru gösterilir”buyuruyor.(Sahih-i buhari-9/1339)
   VE BU KESİNLİKLE DEĞİŞMEZ.


YÛNUS-64 : Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.


BEYYİNE-3 :(O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.
KARAR KESİNDİR.KIYAMETTE,BU KARARIN GEREKÇELERİ BİZLERE HAYAT FİLMİMİZDE YAŞANTIMIZA GÖRE ALDIĞIMIZ POZİTİF VEYA NEGATİF DERECELERİN FARKIYLA  BELİRLENDİĞİ GÖSTERİLECEKTİR.
MUCÂDELE-6 :O gün Allah hepsini beas edecek (yeniden diriltecek). Sonra onlara, yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah, onların unuttuklarını (tek tek) saydı (kaydetti). Allah, herşeye şahittir.


MÜ’MİNUN/102,103: O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
      Ayrıca,Kur’anda gecen KIYAMET olayına bakalım.1.Sura üflenir kıyamet kopar,sağ olanlar da ölür sonra enson ölenden başlayarak herkes dirilir

(Zümer/68).2.Sura üflenir herkes yeniden ölür.3.Sura üflenir yepyeni bir yaratılışla (Enerji bedenlerle) herkes dirilir ve hesaplar görülür (Zümer/69).(Cennetlikler ve cehennemlikler belli olur) Ve herkes (Cennetlikler de,Cehennemlikler de) CEHENNEME gider (Cehennemi görmek için-Meryem/71) Cehennemlikler dizüstü çökmüş olarak orada kalır (Sonra burunları yere sürünerek cehenneme gireceklerdir-Şuara/94) ancak TAKVA SAHİPLERİ oradan ayrılarak cennete giderler (Cehenneme girmeden sadece görürler ve hallerine şükrederler Meryem/72-A’raf/43).Şimdi sırat köprüsü bu işlemlerin neresindedir ?


   Allah’ın ayetleri bu gercekleri ihtiva ediyorsa;”AKSİNE BİR DAVRANIŞ;ALLAH’IN AYETLERİNE SAVAŞ AÇMAK DEMEKTİR”Aksini iddia edebilen “DELİLLERİNİ”getirsin.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklamalar:www.ferhatbastug.com adresinde,”SIRAT KÖPRÜSÜ MP3 Sohbetinde ve KIYAMETTE ŞEFAAT VARMIDIR ?”Dosyasındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta