Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

TAKVA SAHİBİ OLMAK

TAKVA SAHİBİ OLMAK:ALLAH’TAN KORKMAKMIDIR ? –HAYIR.EGER ÖYLE OLSAYDI,”ŞEYTAN DA TAKVA SAHİBİ OLUR CENNETLİK OLURDU. TAKVA SAHİBİ OLMAK ŞARTMIDIR ?  
 -EVET ŞARTTIR.”ZİRA TAKVA SAHİBİ OLMAYAN,DÜNYA MUTLU OLAMAZ,AHİRETTE CENNET’E GİREMEZ!......”
NİSA/131-Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah'ındır ve andolsun ki Biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de “ALLAH’A KARŞI TAKVA SAHİBİ OLMALARINI” vasiyet ettik (FARZ KILDIK). Ve şayet siz inkâr etseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah'ındır. Ve Allah, Gani'dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamîd'dir (övgü ve hamde lâyık olandır).
DÜNYA MUTLULUĞU DA (Zümer/10),AHİRETTE CENNETTE OLMAK TA TAKVA SAHİBİ OLMAYA BAĞLIDIR.
   TAKVA SAHİBİ OLMAK ÇOK ZOR BİR ÇALIŞMAMI GEREKTİRİR ?
-HAYIR,İNSANLARIN ZANNETTİKLERİ GİBİ ÇOK ZOR DEĞİLDİR.SADACE “KALB’TEN GELECEK OLAN BİR DİLEĞE” BAĞLIDIR.BU DİLEK İLE KİŞİ;”HİDAYETE ERER,ALLAH’A KUL OLUR ve TAKVA SAHİBİ OLUR”
TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?
Takva; vav, kaf,ye harflaerinden oluşan vikaye kökünden  gelmedir.
    Takva; Lügat anlamı olarak,Sakınmak,cekinmek,korunmak demektir.
   ŞU ANDA ZANNEDİLEN TARİFLER NELERDİR ?
***Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi:Takva; Terim olarak ta “Allah korkusundan dolayı günah işlemekten ve şüpheli şeylerden şiddetle kacınmaktır.Allah’ın emirlerini tutup haramlarından kacınmaktır.
***Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü:Takva;Allah tan korkmak,haramlardan sakınmak.
***ALLAH’A GÖRE TAKVA NEDİR ?;Allah’ın emirlerini yerine getirmek Allah’ın yasaklarından kacınmaktır.Allah’tan korkmak değildir.Eğer öyle olsaydı,Şeytan da takva sahibi olur cehennemden kurtulurdu.
Enfal/48- Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah'tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.
Haşr/16- (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.
   BUGÜN İNSANLARIN ÇOĞUNUN YANILGISI:
   1-HERKES TAKVA SAHİBİ OLAMAZ ÇÜNKÜ TAKVA SAHİBİ OLMAK ÇOK ZORDUR.
   Aslında çok kolay ve aynı zamanda “kur’an bunun için inmiştir”Takva sahibi olmadan da kurtuluş yoktur zaten.Sadece, “KALB’TEN GELECEK OLAN BİR DİLEK” İle GERCEKLEŞİR.Bu dileği Allah’uteala;Kur’an da sadece “ALLAH İSMİYLE,RAB İSMİYLE,HU (O demek yani Allah demektir) İSMİYLE” Beraber kullandığı ve “YÖNELMEK,ULAŞMAYI DİLEMEK” Anlamındaki “ENAB,MÜNİB” Fiili ile izah buyurmuştur.
RÛM-31: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
ZUMER-16,17:Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.Ve onlar ki (Bu emri yerine getirmek isteyenler); taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
   Bu ayetelrde,”Allah’a ulaşmayı dilemekle” KUL olunacağını.
BAKARA/21- Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.
   Bu ayette de KUL olanın TAKVA sahibi olunacağını.
ŞURA/13-… allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
…Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (HİDAYET’e erdirir,ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
RAD/27-…kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
…De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
   Bu ayetlerde de “Allah’a ulaşmayı dileyeni” ALLAH HİDAYET’e erdireceğini buyuruyor.Demekki;”TAKVA SAHİBİ OLMAK,HİDAYETE ADIM ATMAK ve KUL OLMAK” Sadece Allah’a ulaşmayı dilemekle gercekleşiyor.
   2-”KENDİ BAŞLARINA ALLAH’IN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEYE YASAKLARINDAN DA KAÇINMAYA ÇALIŞMAKLA”Takva sahibi olunacağına inanmalarıdır.Bu mümkünmüdür ? Hayır.Neden ? Çünkü “KİŞİ,EMİRLERİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞSA DA,BUNU GERCEKLEŞTİREMEZ.YASAKLARINDAN KAÇMAYA ÇALIŞSA DA BUNU GERCEKLEŞTİREMEZ.ANCAK,TAKVA SAHİBİ OLDUKTAN SONRA BUNLARI ALLAH’IN YARDIMIYLA GERCEKLEŞTİREBİLİR.”Zira ALLAH,TAKVA SAHİPLERİ İLE BERABERDİR.
TEVBE/36,123.. Ve biliniz ki, muhakkak Allah, takva sahipleri ile beraberdir.
NAHL/128- Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir…
   VE KİŞİYİ “TAKVA SAHİBİ KILACAK” ta o kişinin “Allah’a ulaşmayı dilemsiyle” HİDAYET’e adım atmasının ardından ALLAH’TIR.
   Muhammed suresinin 16.ve 17.ayetlerine baktığımızda peygamber (sav)efendimizin sohbetine iştirak edenlerden bir grubun hevalarına tabi olduğunu digerlerinin ilim sahibi olduklarını Allah’a ulaşmayı diledikleri için Allah’ın onları hidayete erdireceğini daha sonra da HİDAYET’lerini arttıracağını ve onlara TAKVALARINI vereceğini buyuruyor.O zaman hidayete adım atmadan Allah takva sahibi kılmıyor kimseyi.Hidayetin de takvanın da temelinde ALLAH’A ULAŞMAYI  DİLEMEK VAR (münib olmak enab olmak)
MUHAMMED – 16,17 : Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara TAKVALARINI verdi (Onları TAKVA SAHİBİ KILDI).
FETİH/26-Kâfirler hamiyeti, cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirince, Allah da Resûl'ünün ve mü'minlerin üzerine sekînetini indirdi. Ve takva sözü onlara elzem oldu (hakettiler). Ve onu (takva sahibi olmayı), en çok onlar hakettiler. Ve ona ehil (lâyık) oldular. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.
KİŞİ TAKVA SAHİBİ OLAMAZSA;Cennet ehli olamaz cehennemlik olarak kalır.
BAKARA - 206 : Ve ona: “Allah'a karşı takva sahibi ol.” denildiği zaman izzet (nefsin gururu) onu günahla tutar (mani olup onu günaha sokar). Artık ona cehennem yeter ve elbette (o) kötü bir döşektir.
KAF – 31 Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaadolunan şey budur (cennettir).
   Sevgili kardeşlerim,”BUNUN AKSİNİ İDDİA EDEBİLMEK MÜMKÜNMÜDÜR ?” Lütfen Allah’utealadan yardım dileyerek düşünün,bunun aksini düşünebilen “SADECE ALLAH’IN AYETLERİ İLE SAVAŞAN” Bir kimsedir (Enam/33-Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki; onlar seni yalanlamıyorlar. Lâkin zalimler, Allah'ın âyetleri ile cihad ediyorlar.)Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresindedir.
   
 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta