Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

YAPTIĞINIZ AMELLER,CENNETE GÖTÜRMEYECEK

Peygamber (sav) efendimiz; "UNUTMAYIN!..Kİ SİZDEN HİÇBİR KİMESYİ YAPTIĞINIZ AMELLER,CENNETE GÖTÜRMEYECEKTİR" buyurdu.
  -"Sen de mi (amelinle cennete gidemiyeceksin) ey Allah'ın Resulü?" dediler.
  - "Evet, ben de", dedi, Allah fazlı ve rahmeti ile muamele etmezse ben de!"
(Buhari, İman 16-29, Ezan 81, Rikak 18; Müslim, Salat 283, (782); Muvatta, Salatu'l-Leyl 4, (1, 118); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 1, (3, 218); Ebu Davud, Salat 317, (1368)
NUR/21: Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah'ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem'î'dir (en iyi işitendir) Alîm'dir (en iyi bilendir)
O zaman sevgili kardeşlerim “ALLAH’IN RAHMET’İ “Nasıl gelecek,o Rahmet’e nasıl mazhar olabiliriz ?
   -TAKVA SAHİBİ OLURSAK.
EN'AM – 155:Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse O'na tâbî olun. Ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz (rahmete ulaşırsınız).
A'RAF - 63 :Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve böylece rahmet olunursunuz.
HADİD - 28 :Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler), Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve O'nun Resûl'üne îmân edin ki, size rahmetinden iki kat versin. Ve sizin için, onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın (versin). Ve sizi mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin). Ve Allah; Gafûr'dur, Rahîm'dir.
HUCURAT - 10 :Mü'minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.
   Nasıl TAKVA SAHİBİ olabiliriz ?
   -ALLAH’A KALB’TEN ULAŞMAYI DİLEYEREK.
***RUM/31:O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı TAKVA SAHİBİ OLUN. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
ZÜMER/16,17: Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı TAKVA SAHİBİ OLUN.Ve onlar  ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!(Böylece TAKVA SAHİBİ oldular)
   Evet;KUL OLABİLMEK AYNI ZAMANDA TAKVA SAHİBİ OLMAKTIR(Bakara/21).TAKVA SAHİBİ OLUNCA,Hem Rahmet’e MAZHAR oluruz hem de “GÜNAHLARIMIZ ÖRTÜLÜR SONRA DA (Mürşid’ine tabi olunca) SEVABA ÇEVRİLİR.İşte o zaman “SEVAPLARIMIZ,GÜNAHLARIMIZDAN FAZLA OLDUĞU”için  Mü’minun/102.Ayete göre Cennetlik oluruz.Aksi takdirde,103.Ayete göre HÜSRANDA KALIR DEVAMLI CEHENNEME gireriz.Ayrıca,Allah’uteala;”ANCAK,TAKVA SAHİBİ OLANLAR CENNETE GİRERLER” buyuruyor.
***ENFAL/29: Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
***MÜ’MİNUN/102,103: O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
***KAF/28,29,30,31,32,33: (Allahû Teâla): “Huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi (cezamı) bildirmiştim.” der. “Katımda söz değiştirilmez. Ve Ben, kullarıma zulmedici değilim.”O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz. Ve o: “Daha fazlası var mı?” der.Ve cennet, TAKVA SAHİPLERİ İÇİN uzak olmayarak yaklaştırıldı.İşte size vaadolunan şey budur (cennettir). Bütün evvab (ruhu Allah'a ulaşarak sığınmış), ve hafîz olanlar (başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar) için.Gaybda Rahmân'a huşu duyanlar ve münib (Allah'a ulaşmayı dileyen) bir kalple (Allah'ın huzuruna) gelenler (için).
***MERYEM/71,72,73:Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, kâfirler âmenû olanlara (şöyle) dediler: “İki gruptan hangisi, makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel?”
***FUSSİLAT/18:Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.
***NEML/53:Ve âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”TAKVA” kavramlarındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta