Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

İRŞAD,NEDİR ? ŞARTMIDIR ?

   YA İRŞAD YOLUNA TABİ OLUP  ALLAH İLE BERABER OLACAĞIZ.YA DA İNKAR EDİP (Gay yolunda kalıp) ŞEYTAN İLE BERABER OLMAYA DEVAM EDCEĞİZ.”İRŞAD;ANCAK,ALLAH TARAFINDAN İRŞAD’A MEMUR VE MEZUN KILDIĞI KİŞİLER TARAFINDAN GERCEKLEŞTİRİLİR”
 İRŞAD,NEDİR ? ŞARTMIDIR ?
      İrşad; Allah’a ulaşmayı dileyerek Allah’ın “İRŞAD’A MEMUR VE MEZUN KILDIĞI BİR MÜRŞİD’İ” Allah’tan hacet namazı ile sorarak o’na tabi olmakla,Şeytanın sultasından  ve nefs’in afetlerinden kurtulup Allah’ın ilmiyle ilimlenmektir ve Kemale ermektir.
İSANLAR İKİ YOLLA HİDAYETE ERELER
BİRİNCİSİ KUTB-U NÜBÜVVET (Peygamberler döneminde Peygamberlere tabi olmakla) İKİNCİSİ KUTB-U VELAYET Peygamberlerin olmadığı dönemlerde de VELİLERE-Mürşidlere-tabi olarak).. 534.Mektup (imamı rabbani hz)
18 / KEHF – 65-66 : Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun (gizli) ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa (A.S) ona şöyle dedi: “Rüşde ulaşmak üzere, sana öğretilen (ilmi ledun) den bana öğretmen için, sana tâbî olabilir miyim?”
HUCURAT – 7-8 : Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır. (Bu) Allah'tan bir fazl ve ni'mettir. Ve Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.
İrşad farzmıdır ?
   Evet,farzdır.Allah her şeyi zııdı ile kaim kılmıştır (Zariyat/49)
   Allah katında,iki sınıf insan vardır.
Hidayette olanlar     Dalalette olanlar
Mü’min olanlar         Kafir olanlar
İrşad yolundakiler    Gay yolundakiler (Şeytanın yolundakiler)
Cennetlikler             Cehennemlikler
   Başlangıçta bütün insanlar,peygamaberler de dahil dalalettedirler.İşte dalalette olanlar aynı zamanda “gavindir”(gay yolundadır,azgınlardır,cehennemliklerdir.)
 ŞUARA – 94-95-96-97 : Onlar (putperestler) ve azgınlar(gavinler), oraya (cehenneme) yüzüstü (burunları yere sürtünerek) atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar (taptıkları şeyler ve onlara tapanlar) orada hasım olarak (düşmanca çekişerek) dediler ki…Allah'a yemin olsun ki, biz mutlaka apaçık bir dalâlet içindeydik.
 Gavin,azgın demektir.Haddi aşanlar demektir.Tuğyan da azgın demektir.
A'RAF - 186 : Men yudlilillâhu fe lâ hâdiye leh(lehu), ve yezeruhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi (hidayete erdiren) yoktur. Ve onları azgınlıkları (isyanları) içinde şaşkın (bir halde) terkeder (bırakır).
YUNUS - 11 : Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiş şerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şerr için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi (kaza edilirdi). Fakat (hayatta iken) Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri, isyanları içinde şaşkın bırakırız.
   Gavin olanlar; Şeytanın dostlarıdır,Dalalettedir,mü’min değillerdir ve  aynı  zamanda CEHENNEMLİKTİR.Dünyadaki durumlarına göre cehennemin yedi kapısına taksim olacaklardır
 HİCR/ 39-40-41-42-43-44 : (İblis şöyle) dedi: “Rabbim, beni azdırmandan dolayı, onlara mutlaka yeryüzünde (azgınlığı) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”Azgın olanlardan (iğvaya düşürdüklerinden) sana tâbî olan kimseler hariç, muhakkak ki; benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın (gücün) yoktur.Ve onların hepsine vaadedilen yer, elbette, mutlaka cehennemdir.Onun (cehennemin) 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş (bölünmüş) bir grup vardır.(SAD /55-56 ,NEBE/21,22,23)
   Hal böyleyse ve herkes te başlangıcta gavin ise(ki dalalette ise otomatik olarak gavindir) bu durumdan kurtulmak için ne yapacaktır? - Tabiî ki onun alternatifi(zıddı) olan İRŞAD YOLUNU sececektir.(bakara/256)
   Kimler İRŞAD YOLUNU seçmez ? Tabiki KİBİRLİLER.Allah onları Ayetlerini anlamaktan alıkoyar.
 A'RAF - 146 Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.
***Dikkat Dikkat Dikkat ABDULKADİR GEYLANİ HZ HUD SURESİ 78 AYET'teki irşadla vazifeli ayeti anlatıyor.Halbuki Din alimlerimiz irşadla vazifeli sadece Peygamberler demişlerdir ama irşadla vazifesi Peygamber efendimizden sonra devam ediyor.
HÛD Suresi 78 Ayet= minkum raculun reşîd(reşîdun).
Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu?” dedi.
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hayatta olsaydı doğrudan alınacak ondan alınırdı. Gayrına ihtiyaç kalmazdı. Öbür aleme intilkal ettikten sonra, tecerred haline geçiyor, bizzat kendisi ile bağ kurulmuyor. İRŞADA MEMUR VELİLER de aynıdır. Onlar da bu alemden göçüp gidince, İRŞAD OLACAK OLMAZ. ANLAYIŞ EHLİ İSEN ANLA! DEĞİLSEN BİR ANLAYANI ARA..."
Gavsül Azam Abdulkadir Geylani hz.lerinin ''ÖTELERDEN HABERLER" orj.adı ''SIRR'ÜL ESRAR'' kitabından Abdulkadir akçiçek cevirisi.
   Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ Daha detaylı bilgi: www.ferhatbastug.com.İRŞAD NEDİR ? dosyasındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta