Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

AMİLUSSALİHAT

AMİLUSSALİHAT (SALİH AMEL-ISLAH EDİCİ AMEL)-NEFS TEZKİYESİ
Daha detaylı açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde
Amilussalihat,Islah edici amel,terbiye edici amel,tezkiye edici amel,sulh a erdirici amel yani DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞUNA ULAŞTIRACAK AMELDİR.Bazılarının, “YARARLI İŞ İŞLEMEK,İYİ İŞLER İŞLEMEK”Gibi YUVARLAK LAFLARLA TARİF ETTİĞİ GİBİ DEĞİLDİR..
Diğer görüşler nelerdir ?
*Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü;Amel-i Salih,Allah’utealanın razı olduğu,beğendiği iş.Salih ameller,islamın beş rüknü,direğidir.
*Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi;
Amael-i Salih,sözlükte amel”iş”Salih de”iyi,faydalı,hayırlı,akıl ve dinin doğru gördüğü şey”demektir.Amel-i Salih,”yararlı iş”anlamına gelir.
*Allah’a göre nedir?
Kur’an da Allah’uteala ankebut suresinin 9.ayeti kerimesinde “iman edip Salih amel işleyenleri SALİHLER ZÜMRESİNE katacağız buyuruyor.
ANKEBUT - 9 :Ve âmenû olanları (salâh makamına ulaşanları) ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapanları, mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz.
Acaba SALİHLERİN kim olduğunu biliyormu bu “beş şarttır diyenler,faydalı hayırlı işler diyenler,bir de kur’an meallerini yazanlar hep iyi iş işleyenler diye meal vermişler”bunlar.
*Hayır bunların hicbirisi, bu gerceklerden haberleri yok.Neden?çünkü SALİHLER Allah ve resulüne (hayatta olan resule) itaat etmiş,nefslerindeki bütün afetleri tasviye etmiş kalbleri MÜZEYYEN OLMUŞ kişilerdir,İRŞADA ULAŞMIŞ kişilerdir,(hucurat/7) *Peygamberlerle,şehidlerle,sıddıklarla beraber arkadaş olanlardır.(nisa/69)
NİSA - 69 :Ve kim, Allah'a ve Resûl'e itaat ederse, o taktirde işte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerle (peygamberlerle) ve sıddîklerle ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır.
HUCURAT – 7-8 :Ve aranızda Allah'ın Resûlü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size itaat etseydi, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size îmânı sevdirdi ve onu kalplerinizde müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar, onlar irşad olanlardır. (Bu) Allah'tan bir fazl ve ni'mettir. Ve Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.
Bu güne kadar beş şart uygulamasıyla kim bu Salihlerden olabilmiş.Kaldıki kişi,Salih amel’ i kendi başına yapamaz.Ancak o kişinin yerine getirmesi gereken şartlar olmadıkca, kişinin işlediği amel hangi istikamette olursa olsun Allah onun amelini ıslah edici amel olarak kabul etmez.Nedir bu şartlar ?
1.Takva sahibi olmak
2. Sedit söz (içinde yalan olmayan söz) söylemek
AHZAB – 70-71 : Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ(sedîden). Yuslıh lekum a’mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum, ve men yutıillâhe ve resûlehu fe kad fâze fevzen azîmâ(azîmen).
Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedîd (doğru) söz söyleyin! (Böylece) sizin için amellerinizi ıslâh etsin (salih amele çevirsin). Günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve kim, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat ederse, o taktirde fevzül azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulmuş olur.
*Kişinin Takva sahibi olabilmesi,Allah’a yönelmesiyle(Allah’ulaşmayı dilemesiyle) gercekleşir.
Rum/31-O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
*Kişinin SEDİD SÖZsöylemesi (kalbi ile dilinden söylediğinin aynı olması) ise;Takva sahibi olarak “Ruhunun Allah’a ulaşmasına vesile olacak olan Allah’ın ezelde kendisi için tayin ettiği” ve Allah’tan hacet namazı ile sorarak öğrendiği Mürşidine tabiolduğunda Allah’ın huzurunda yapılan tövbe merasimi esnasındadır.O anda “MÜRŞİDİNİN SÖYLEDİĞİ SÖZÜ AYNEN DİLİ İLE TEKRAR EDEN KİŞİNİN KALBİ DE AYNEN TASDİK EDER” Ki İşte bu:SEDİT SÖZDÜR (Dili ile kalbi pareleldir) AMİLUSSALİHAT o andan itibaren başlar.Allah o andan itibaren kişinin “AMELİNİ SALİH AMEL” kılar.
Maide/35-Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a karşı takvâ sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
Salih amel işlemeyen kişinin ruh’u da Allah’a ulaşamaz yani HİDAYETE eremez Ancak Allah o kişinin takva sahibi olduğunu sedid sözü söylediğini bildiği için TEZKİYE işlemi başlar o na parelel de ruh,gökkatlarında seyrisüluk ederek rabbine ulaşır.
TAHA - 82 :Ve muhakkak ki Ben, (mürşidin önünde 12 ihsanla) tövbe edenler ve (ikinci defa) âmenû (kalbine îmân yazıldığı için îmânı artan mü'min) olanlar ve salih amel (zikir) yapanlar (nefsi ıslâh edici amel işleyenler) için mutlaka Gaffar'ım (onların günahlarını sevaba çevirenim). Sonra onlar, (Benim tarafımdan) hidayete erdirilir (ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır).
YUNUS - 9 :Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, îmânlarından dolayı Rab'leri, onları hidayete erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.
   Ayrıca “amilussalihatın”nefs tezkiyesi olduğu taha/74,75,76 da beyan buyrulmuş.
TAHA – 74-75-76 :Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o taktirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne yaşar. Ve kim salih ameller (nefs tezkiyesi) yapmışsa ve O'na (Allah'a) mü'min olarak gelirse o zaman işte onlar, onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedî kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu, tezkiye olanların (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların) mükâfatıdır.
Eger “Amilussalihat”,ıslah edici amel ise,neyi ıslah edecek ?- tabiî ki ıslah olacak olan sadece NEFS’İMİZDİR neden ? -onun cevabını da kur’an ayetleri veriyor.
ŞEMS – 7-8-9-10 : Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. ). Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ. Kad efleha men zekkâhâ. Ve kad hâbe men dessâhâ.
Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun). Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir. Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.
A'LÂ - 14 : Kad efleha men tezekkâ.
Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.
İMAM-I RABBANİ HZ NEFSİNİ TEZKİYE ETMEYEN VE MÜRŞİDE VARMAYAN SONSUZ AZABA ATILACAK
   Demekki nefs in tezkiyesi,ıslahı farz hatta ŞART olduğu ortada ve kötülüğün tek nedeninin onun üzerindeki afetlerdir.
Allah hepinizden razı olsun. FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş bilgi:www.ferhatbastug.com da “SALİH AMEL-NEFS TEZKİYESİ” Dosyasındadır.

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta