Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

İSLAM NEDİR ?

İSLAM NEDİR ?
   İslam,”Dairesi içinde olmak farklıdır.İslam’ın gereğini yerine getirmek yani KALB’TE İMANIN YERLEŞMESİ farklıdır.”
HUCURAT/14: Araplar: “Biz âmenû olduk.” dediler. (Onlara) de ki: “Siz âmenû olmadınız (Allah'a ulaşmayı dilemediniz). Fakat: “MÜSLİMAN OLDUK” deyin. Kalplerinize (içine) îmân girmedi. Ve eğer Allah'a ve O'nun Resûlü'ne itaat ederseniz (Allah'a ulaşmayı dilerseniz), amellerinizden bir şey eksiltmez. Muhakkak ki Allah, Gafur'dur, Rahîm'dir.”
   Kalb’e İMAN NE ZAMAN GİRER?
   Allah’a ulaşmanın,”VAR OLDUĞUNU,FARZ OLDUĞUNU,KİŞİNİN DE KENDİSİNİN BUNU MUTLAKA YERİNE GETİRCEĞİNE İNANDIĞI VE BUNU ALLAH’TAN DİLEDİĞİNDE” Allah o dileği işitir bilir ve yerine getirir.
Ankebut/5: Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
  İşte o zaman o kişiye; O GÜNE KADAR TATMADIĞI BİR MUTLULUĞU VERİR,İBADETLERİ KOLAYLAŞTIRIR VE SEVDİRİR,ONUN KALBİNE MÜRŞİD SEVGİSİNİ KOYAR.O kişi de Allah’tan HACET NAMAZI ile Mürşidini sorar ve tabi olur.O zaman o kişinin KALBİNE İMAN YAZILIR.Ve İSLAM:TESLİM OLMAK DEMEKTİR.TESLİM OLMAK İÇİN DE MÜRŞİD GEREKLİDİR.
CİN/14: Ve gerçekten bizden, (Allah'a) teslim olanlar da var ve bizden kasitun (kalpleri kasiyet bağlamış) olanlar da var. Artık kim (Allah'a) teslim olmuşsa işte onlar, irşad olmayı (nefsin ve iradenin teslimini) arayanlardır (dileyenlerdir).
MÜCEDELE/22: Allah'a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah'a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah'a ve O'nun Resûl'üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı. Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir). Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu. Ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razı oldular. İşte onlar, Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?
   İslam,sin,lam ve mim harflerinden oluşan silm kökündendir.
Anlamı; Teslim,sulh,sükun ve barış tır.
   Allah’uteala kur’anda,Allah’a yönelip(enab)teslim olmayı emrediyor.
ZUMER - 54 : Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
HAC - 34 :.. O halde, sizin İlâhınız Tek Bir İlâh'tır. Öyleyse O'na teslim olun! Ve muhbitleri müjdele.
   Allah’ın teslim (İslam)emrini yerine getirenlerin özelliklerini veriyor Allah’uteala bir sonraki ayeti kerimede.
HAC - 35 :Onlar, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir (Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır). Onlara isabet edenlere (musîbetlere) sabredenlerdir ve salâtı (namazı) ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler.
YUNUS - 25 :Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
Sıratı Mustakîm : Allah'a (cc) ulaştıran yol
   Adem as dan peygamber(SAV) efendimize kadar gönderilen peygamberlerde kitaplarda aslı HANİF olan arapca adı İSLAM olan bir tek din üzerinedir.Başka bir din hiç olmamıştır.
AL-İ İMRAN - 19 :Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.
   İSLAM,Allah’a teslim olmaksa bu gün böyle bir fiilden bahsediliyormu?
   -Hayır
   Bu günkü İslam anlayışı nedir?
   -Namaz,oruç,hac,zekat ve kelime-işehadet.
   Bunlar nereden çıkmıştır?
   -Zamanın alimleri tarafından bir hadis’e dayandırılarak koydukları bir kaidedir.
   Hangi hadise göre?
   Buhari 1.cild 8.hadis ve benzerlerine göre.
Arapca aslı;Büniyelislam ala hamsin.şehadeti lailaheillallah,ve ikamessalat,ve itaezzekat,ve savmıramazan vel hac.
Türkcesi; İslam beş şey üzerine bina edilmiştir.Kelimei şehadet,namaz,oruc,hac,zekat.
   Arapca aslına bakarsak,İslam beş şarttan ibarettir demiyor” İslam binası bu Beş şey üzerine bina edilmiştir diyor.Bu beş(ibadet) temeldir ama İslam binası değildir.Biz bu ibadetlerle sadece temeli oluştururuz.Barınacak, bizi koruyacak binamız henüz olmaz.O zaman onun üstüne bir bina inşa etmeliyiz.Bunlar (5 farz) birer aractır gereklidir ama YETERLİ DEĞİLDİR.Halbuki İSLAMIN ŞARTLARINI anlatan aynı hadis kitabında daha altı tane hadis var ama nedense bunu esas alarak şartlarını oluşturmuşlar.Diğer hadislere baktığımızda onların bir kısmının kur’ana parelel olduğunu görüyoruz.
Bir başka hadis,Buhari/ 5.cild 687.hadis.
   Peygamber(SAV)efendimizin sohbetinde birisi şöyle diyor; Bana öyle bir ibadet söyleki bana öyle bir ibadet söyleki onunla ben cennete girebileyim.Peygamber efendimiz de; “Allah’a kul ol ve şirkten kurtul,namaz kıl,zekat ver ve er rahim olan ALLAH’a VASIL OL(Allah’a ulaş)
   Bu hadiste de yine kul olmak ve şirkten kurtulmak var ama en önemlisi “kur’an meallerinde bile anlamını değiştirdikleri ER RAHİM OLAN ALLAH’A VASIL OL”var.Vasıl olma,vuslattır,kavuşmaktır,ama –sıla-i rahim yani memleket ziyareti olarak heryerde anlam vermişler.Halbuki burada “EL RAHİM”e Allah’ın isimlerinden olan’a vasıl ol buyruluyor.Bildikleri DİN de Allah’a ulaşma diye bir şey olmadığı için adamlar ne desinler olsa olsa SILA-İ RAHİM yani memleket ziyareti akraba ziyareti olabilir diye meallendirilmiş.Aynı hadis kitabında 6.cild 965.hadiste AKRABA ZİYARETİ var ama onun metininde gecen harfler değişiktir.Orada SILA-İ RAHİM,sad,lam,rı,mim var ama bu hadiste;TASİLÜRRAHİYM-te,sad,lam,elif,lam,rı,ha,ye,mim-harfleri var.EL RAHİYM (Allah’a)e vasıl ol emri.
   Allah kur’an da bu hususu nasıl açıklamış ?
RAD – 20-21 : Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka). Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar. Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (vasıl ederler)(Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
   Aslında İSLAM,Enaz 7 şarttan ibarettir.
1.Kelime-i şehadet
2.Namaz
3.Oruc
4.Zekat
5.Hac
6.Zikir
7.Allah’a ulaşmayı dilemek ve teslim olmak.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com”NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR”Dosyasındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta