Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

TARİKAT’LAR VE CEMAAT’LAR

   TARİKAT’LAR VE CEMAAT’LAR
   TARİKAT,NEDİR ?
   Tarik: Yol demektir.Tarikat: Çoğuldur ve YOL’LAR Demektir.Ancak bu “yollar”;Ayrı yönlere giden farklı yollar değil.”BİRBİRİ ARDINA DİZİLMİŞ VE AYNI YÖNDE OLAN YOLLARDIR”
MU'MİNÛN-17: Ve lekad halaknâ fevkakum seb'a tarâika ve mâ kunnâ anil halkı gâfilîn(gâfilîne).
Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz.
Yeryüzünden(Zemin kattan) 7.Gök Katına kadar “RUH’LARIN YOLCULUĞUNU”Yaptığı Tarikimustakim.
Zemin katı,1.kat’a bağlayan “1.yol”
1.Katı 2.Kata bağlayan           “2.yol”
2.Katı 3.Kata bağlayan           “3.yol”
3.Katı 4.Kata bağlayan           “4.yol”
4.Katı 5.Kata bağlayan           “5.yol”
5.Katı 6.Kata bağlayan           “6.yol”
6.Katı 7.Kata bağlayan           “7.yol”
Allah’a ulaşmayı dileyip Mürşid’ini Allah’tan Hacet namazı ile sorarak tabi olan herkes’in RUH’U Bu yol ile Allah’a ulaşır.Ve yeryüzünde sadece bir tek ANA DERGAH (Devrin İmamının Dergahı) vardır.Kişi hangi Mürşide tabi olursa olsun YOLCULUĞA BİR TEK BU YOL ile devam edebilir.Bu yol,SIRATIMUSTAKİM’İN 2.AYAĞIDIR (1.Ayağı,Mürşidine tabi olduğunda Mürşidinin dergahı ile Ana Dergah arasındaki Yatay,2.Ayağı,Ana Dergahtan Gök Katlarına yükseldiği Dikey.3.Ayağı 7.Gök katından Sidretilmüntehaya kadar Yatay.4.Ayağı da oradan Allah’ın zatına kadar olan Yatay olanıdır)Onun için “BÜTÜN MÜ’MİNLER TAKVA SAHİBİDİRLER,KARDEŞTİRLER,ARALARINDA MANEVİ BİR BAĞ VARDIR VE AYRILIK YOKTUR”
ENAM/152,153:…Allah'ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
HUCURAT/10: Mü'minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.
ALİİMRAN/103: Ve hepiniz, Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki ni'metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O'nun (Allah'ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.
   Demekki Tarikat bir cemaat değil yol’dur.O yol’a tabi olanlar da “FARKLI MÜRŞİD’LERE DE TABİ OLSALAR,HER MÜRŞİD’İ ALLAH TAYİN ETTİĞİ İÇİN ALLAH İLE DEVAMLI İLİŞKİDE OLAN REHBERLERİ OLDUĞU İÇİN FARKLI GRUPLAR DEĞİLDİR ARALARINDAKİ MUHABBETİ DE ALLAH KOYDUĞUNDAN SADECE BİR TEK GRUP,ALLAH’IN GRUBU,EHLİ TARİK’TİR”
   CEMAATLER:HERHANGİ BİR KİŞİNİN ETRAFINDA TOPLANMIŞ OLAN FARKLI FARKLI GRUPLARDIR.Başlarındaki kişiler;Ya kendi kendilerini veya o cematteki kişiler tarafından seçilmişlerdir.Akıllarına göre veya ararlında yaptıkları MÜŞAVERE ile idare edilirler.Allah ile direk ilişkileri yoktur.Ve aralarındaki ilişkileri de menfaatlerine dayalı olarak gercekleşir.
   Allah ile olan AHD’lerini yerine getirmek gibi “BİR MES’ULİYETİN SAHİBİ OLMAYAN” kimselerin,”ALLAH’A (Ruh’en)ULAŞMAYI DİLEMEDİKLERİ İÇİN” Takva sahibi olmaları,Sıratımustakim üzere olmaları Şirkten uzak kalmaları ve Fırkalara ayrılmamaları da düşünülemez.
RUM/31,32: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”CEMAATLER VE TARİKATLAR MP3 SOHBETİNDE,ALLAH İLE OLAN AHD’İMİZ”Dosyasındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta