Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

RESULLER HER DÖNEMDE VARDIR.İMAN VE İTAAT ŞARTTIR

ALLAH’IN RESULLERİ (Nebi Resul=Peygamber=veya Veli Resul=Peygamber olmayan=) HER DÖNEMDE VARDIR VE ONLARA İMAN VE İTAAT ŞARTTIR.Bu gün “BU GERCEKLER BİLİNMİYOR.ALLAH’IN İLMİYLE İLİMLENMEMİŞ OLAN ALİMLER,KUR’AN YERİNE EMANİYYE BİLGİLERİ ESAS ALDIKLARI İÇİN NE YAZIKKİ İNSANLAR DA ONLARA İTİBAR ETTİKLERİNDEN  ŞEYTANIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLMÜŞ VE BU HAZİN TABLO ORTAYA ÇIKMIŞ”.AMA ALLAH’IN KİTABINDA AÇIK SEÇİK YERALMIŞ DURUMDA HERŞEY.Bunları anlayabilmemiz için aşağıdaki belgelere bakmamız yeterlidir.


“BAZI ALİMLERİN VE MÜFESSİRLERİN”TARİFLERİ NEDİR ? İnsanlar  bu kavramları şimdiye kadar nasıl biliyordu? Ve ASIL OLAN NEDİR?
   Önce şu anda bilinenleri din adamlarının ağzından öğrenelim inşallah
   Diyanet teşkilatının yayınladığı “Profesör ve din adamlarından oluşan 149 kişilik bir ekip’in hazırladığı İSLAMİ İLİMLER ANSİKLOPEDİSİ”ne  göre;
   Peygamber; fars ca bir kelimedir.Haberci demektir.Allah tan haber getiren demektir.Dilimizde bunun karşılığı,elçi dir.


   Resul ve nebi; arapca kökenli bir kelime olup takribi olarak aynı anlamda kullanılmaktadır.Bu kelimelerinin aralarında bir fark yoktur.Bu kelimelerin aralarında bir mana farkı olduğuna dikkati çekenler de vardır.
   Buna göre RESUL;kendisine Allah tarafından bir”kitap verilen,yeni bir ahkam ile gelen ve bunu insanlara tebliğ eden kimsedir.


   NEBİ; ise “müstakil şeriat’ı olmayan ve kendinden önce göndrilmiş peygamberlerin (resullerin) ahkamı ile amel ve bunu insanlara tebliğ eden Allah ın elçisidir.
   Resul; Allah ın seçtiği ve kendisine vahyettiğini tebliğe görevli kılarak insanlara yolladığı kimsedir.Nebi de peygamber anlamında olup Allah ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevlendirmiştir.Buradan anlaşılıyorki,NÜBÜVVET (nebilik) her resulün vasfıdır.Ve ayrıca tebliğ her nebi ve resulün ortak vasfıdır.
   Kur an ve hadislerde,her iki kelime de aralarında bir fark gözetilmeden kullanılmıştır.Fakat alimlerin çoğu”biz senden önce hiçbir RESUL VE NEBİ göndermedikki biz bir şey dilediğimizde şeytan,onlara vesvese vermesin ancak biz o vesveseyi alırız”ayetine (hac-52) dayanarak resul ve nebi arasında fark bulunduğunu belirtmiştir.Bundan dolayı “HER RESUL NEBİDİR fakat her NEBİ RESUL değildir”ifadesini kullanmışlardır.


   Bu durumda resul kendisine Allah tarafından “ŞERİAT (KİTABI) verilen kimse olup,bunu tebliğ eden ve Allah ın ahkamına dayalı devlet idaresini de elinde bulunduran ve ilahi hükümleri uygulayan,fiilen tabik eden kimsedir.
   NEBİ ise Allah ın kendisine vahyettiğinden insanları haberdar edendir.Ve kendisine ait müstakil bir ŞERİAT (kitabı) olmayıp kendinden önceki RESULÜN şeratı üzerine hükmetmekle sorumludur.Sadece tebliğ ve ikaz ile yetinir.


NÜBÜVVET:Akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve Âhiret işleri hakkında, Allah ile kulları arasında yapılan Elçilik demektir.(M.Asım Köksal.Peygamberler Tarihi.Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları;1/7-Ragıp-Müfredatül Kur’an s.482)
NEBİ:Kendisine, Melek tarafından vahy veya kalbine ilham olunan, ya da, Salih rü'yâ ile uyarılan zât demektir.(M.Asım Köksal,Peygamberler Tarihi,Türkite Diyanet Vakfı Yayınları;1/7)


RESUL:Resul ise, Resul olması haysiyetile, Nübüvvet Vahy'inin fevkında özel bir Vahy ile üstün kılınmış olan ve kendisine Cebrail Aleyhisselâmın, Allah tarafından özel olarak indirdiği Kitab ile Vahy etmiş olduğu (Seyyd-Tarifat s.162), Yüce Allah'ın hükümlerini, halka, tebliğ etmek üzere gönderdiği Kâmil İnsan, demektir.(Seyyid Tarifat s.75)


BUNUN İÇİN; "HER RESUL,NEBİ’DİR; FAKAT,HER NEBİ,RESUL DEĞİLDİR." Denilmiştir (Kadı İyaz-Şifa c.1,s.206,Fahrurrazi-Tefsir c.23,s.49,Kurtubi-Tefsir c.12,s.80,Seyyid-Tarifat s.75.M.Asım Köksal,Peygamberler Tarihi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları;1/7)

         ASIL OLAN MANALARI NEDİR ?(Yanlışı ve doğrusu)
   Yukarıda yapılan açıklamalarda “Kur an a göre” hangi yanlışlıklar var?
   1-Resul ve nebi arasında bir fark yoktur ikisi de peygamberdir.
   Doğrusu nedir? Nebi, kesin peygamberdir ama her resul peygamber değildir.
   2-Resullere şeriat kitabı verilir nebiler o şeriat kitabına göre hükmederler.
   Doğrusu nedir? Nebilere kitap verilir (Aliimran/81,Bakara/213,Maide/81) ve resuller o şeriat kitabına göre hükmederler.
   3-Her resul nebi dir fakat her nebi resul değildir.
   Doğrusu nedir? Her nebi aynı zamanda resuldür fakat her resul nebi değildir.
   Biz burada sadece gercekleri dile getirdik kanıtları Allah ın tarifi ile KUR AN daki ayetleriyle bellidir inşaallah.
   NEBİ RESUL LER (Peygamberler) HER DÖNEMDE YOKTUR
   Mesela İsa as ile peygamber efendimiz arasında 600 yıl gecmiştir.Ve Peygamber efendimizden sonrada gelmemiştir ve gelmeyecektir (ahzap/40) nebilerin sonuncusudur.


   VELİ RESULLER HER ZAMAN DEVRESİNDE VARDIR.
Hem peygamberlerin olduğu devrede (mesela peygamber efendimizin yaşadığı devrede yunus/102,103) hem fetret devrelerinde (peygamberlerin olmadığı dönemde bakara/87,mü’minun/44)
Hem de peygamber efendimizden sonra.
AL-İ İMRAN – 81:Ve Allah, nebilerden, "Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz" diye misak aldığı zaman, "İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?" diye buyurdu. (Onlar da): "İkrar ettik (kabul ettik)" dediler. (Allahu Teâlâ): "Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim." buyurdu.
Bu ayette gecen resulün peygamber efendimiz olduğu anlaşılabilir belki ama Allah’uteala bu resulün peygamber efendimiz olmadığını ahzap suresinin 7.ayetinde “o nebilerden misak aldığımız zaman senden de hz.nuh tanda hz.ibrahimden de hz.musa danda hz isa’danda bu ağır misakı aldık “buyuruyor yani peygamber efendimiz de o misak alınanlar içindeydi orada gecen RESUL peygamber efendimizden sonra gelecek olan resuldür.


    DUHAN – 10-11-12-13-14-15:Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.
(O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü'minleriz.
Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
Ve (O'NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O'NDAN yüz çevirdiler. Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız.
   Bu ayetteki resul de peygamber efendimiz olamaz çünkü “hitap,peygamber efendimize ileride olacak olayları gösteriyor Allah’uteala ve o dönemde gelecek RESUL e karşı o insanların hallerinden haber veriyor.


   Çünkü Allah’ın bütün insanlara sözü var “biz bir resul görevli kılmadıkca kimseye azap etmeyiz”diye.
İSRA – 15:..Ve Biz, bir resûl göndermedikçe azap edici olmadık.
   RESUL, ELÇİ DEMEKTİR
   Ya Allah tarafından görevli kılınan ya da insanlar tarafından görevli kılınandır.Ancak NEBİ haberci resul olarak sadece Allah tarafından görevli kılınandır ve PEYGAMBER dir.
   Bu gerceğin farkında olmayan ilim adamları yukarıdaki YANLIŞ açıklamalara dayalı olarak “kur’an da nerede resul kelimesi gecmişse PEYGAMBER olarak meallendirmişlerdir.
   İnsanların birbirlerine gönderdikleri (resul) elci “PEYGAMBER”olabilirmi?
   Belkıs’ın Süleyman as a  gönderdiği elci.(Neml/35),Yusuf as’a gelen elci (Yusuf/50)
   Meleklerden peygamber olurmu ?
Hac-75-Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer….
   *Herkesin omzunda iki peygambermi var (kiramen katibin melekleri)
ZUHRUF - 80 :…Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (herşeyi) yazıyorlar.
   Cinlerden Peygamber varmıdır ? Hayır ama RESUL VARDIR.(Enam/130)
Kur’an’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna ten kafesi dar gelir.
Kafeste mahpus olan kuşun kurtulmak istememesi cahilliktendir.
Kafeslerden kurtulan ruhlar, Tanrı’ya lâyık ve halka rehber olan resullerdir.
Onların sesleri, kafeslerin dışından ve din makamından gelir: “Sana kurtuluş yolu ancak budur, bu!
Biz bu daracık kafesten bununla kurtulduk. Bu kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi yok!
MEVLANA MESNEVİ 1540
   Allah hepinizden razı olsun Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”NEBİ VE RESUL KAVRAMLARI” dosyasındadır.
     

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta