Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ALLAH’A YÖNELMEK

   ALLAH’A YÖNELMEK(O’na ulaşmayı dilemek)DALALETTEN KURTULUP HİDAYETE ERMEK İÇİN ŞARTMIDIR ?
   EVET ŞARTTIR.
   NEDEN ŞARTTIR ?
   ÇÜNKİ,HİDAYET KELİME OLARAK;ULAŞMAK,İLETMEK TİR.ALLAH’A HİDAYET OLMAK'TA; ALLAH'A ULAŞMAKTIR.
   Her nekadar "KUR'AN MEALLENDİRENLERİN VE TEFSİR EDENLERİN ÇOĞU,HİDAYET=DOĞRU YOLDUR."Deseler de bu anlamların gerceği yansıtmadığının kendileri de farkındalar.Zira her “HİDAYET” gecen kelimeye “DOĞRU YOL”Diyememişlerdir.
   Mesela şu ayetler bunu doğruluyor.


CİN - 2 : YEHDİ  iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî)..(O kur’an) İrşad’a ULAŞTIRIYOR..
BAKARA/142….YEHDİ men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Dilediğini sıratımustakime ULAŞTIRIR
MAİDE - 16 : YEHDİ bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi..Allah kendi rızasına tabi olanları,Teslim yollarına ULAŞTIRIR
NİSA - 137 : ..lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM sebîlâ(sebîlen).Allah onları kesinlikle Mağfiret etmez ve Yola da(sıratımustakime) de ULAŞTIRMAZ..
NİSA - 168 : İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM tarîkâ(tarîkan).Şüphesizki onlar kafir ve zalimdirler.Allah kesinlikle onları mağfiret etmez ve tariki mustakime ULAŞTIRMAZ…
A'RAF - 148 : ……e lem yerev ennehu lâ yukellimuhum ve lâ YEHDİHİM sebîlen.. Onunla konuşmadığını ve yola ULAŞTIRMADIĞINI görmüyorlarmı
SAFFAT - 23 : FEHDUHUM ilâ sırâtıl cahîm(cahîmi).Cehennem uolunaULAŞTIRIN.
   YEHDİ:HİDAYET EDİYOR-ULAŞTIRIYOR.


   YEHDİYEHÜM:ONLARI HİDAYET EDİYOR (veya olumsuz olduğunda)HİDAYET ETMİYOR,ULAŞTIRIYOR veya ULAŞTIRMIYOR.
   Demekki;HİDAYET,isim veya sıfat değil.Bir FİİL’dir.
ALİİMRAN/73:.. kul innel hudâ hudallâhi  De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.)…
BAKARA/120:.. kul inne hudâllâhi huvel hudâ… De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (Allah'ın kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”
ENAM/71:.. ve nureddu alâ a’kâbinâ ba’de iz hedânâllâhu kellezîstehvethuş şeyâtînu fîl ardı hayrâne lehû ashâbun yed’ûnehû ilel hude’tinâ, kul inne hudallâhi huvel hudâ,.. Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra, yeryüzünde şeytanların kandırıp, şaşkın bıraktığı, arkadaşlarının da “bize hidayete gel” diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim?” De ki: “Muhakkak ki, Allah'a ulaşmak, o, hidayettir.


   HİDAYET;ALLAH’A ULAŞMAKSA O ZAMAN BİZİM DE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEMİZ GEREKMEZMİ ?
Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım hepiniz dalalettesiniz hidayete erdirdiklerim müstesna siz de o halde siz de (Allah’ı) dileyinki sizi de hidayete erdireyim.(MÜSLİM,RİYAZÜSSALİHİN-137,MÜSNEDİ AHMET)
RAD/27:.. kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
ŞURA/13:.. kebure alel muşrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
   Demekki;Hidayet’e erebilmemiz sadece bir DİLEK.Bu dileği kalb’ten dildiğimiz zaman da Allah’uteala bizi kendisine ulaştıracağına kesin söz vermiş.
ANKEBUT/5: Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
   HİDAYETE EREMEZSEK NE OLURUZ ? –DALALETTE KALIRIZ DOLAYISIYLA DA CEHENNEMLİK OLURUZ.
YASİN/62,63: Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz? Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
KAMER/47,48: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).
Kişi bu dileğin kabulünü nasıl anlar ?
1-O kişi o ana kadar tadmadığı bir mutluluğu tadmaya başlar.
2-O kişiye,İbadetler kolaylaştırılır,sevdirilir ve zevk aldırılır.
3-Kalbine Mürşid sevgisi konulur ve o kişi Mürşidini “Hacet namazı kılarak”Allah’tan öğrenir.
4-O andan itibaren sadece “Allah sohbetlerinden” hoşlanır başka şeylere kulak asmaz.  
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”HİDAYET NEDİR,NASIL HİDAYETE ERİLİR ?” Dosyasındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta