Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI VE ELİM BİR AZAPTAN KURTULMAK İÇİN ŞARTMIDIR ?

ALLAH’A YÖNELMEK(O’na ulaşmayı dilemek),GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI VE ELİM BİR AZAPTAN KURTULMAK İÇİN ŞARTMIDIR ?

 EVET ŞARTTIR.
 NEDEN ŞARTTIR ?
 ALLAH’UTEALA AYETLERİNDE BÖYLE BUYURUYOR.

AHKÂF-31: Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî yagfir lekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elîm(elîmin).
Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.
 ALLAH’IN DAVETÇİLERİ NEREYE DAVET EDERLER ?
 ALLAH’A ULAŞMAYA DAVET EDERLER.
PEYGAMBERLERİN VE KAVİM RESULLERİNİN     DAVETİ:
KASAS/87: Ve Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!
HAC/67: Ve Biz, bütün ümmetler için mensek (tek bir şeriat) tayin ettik. Onlar, onunla (o şeriatle) amel ederler (etsinler). Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler (çekişmesinler). Sen, Rabbine davet et. Muhakkak ki sen, mutlaka mustakîm (Allah'a doğru istikametlenmiş) olan hidayet üzeresin.
FURKAN/57: De ki: “Ben sizden onun için (tebliğ için) dileyen kimsenin, Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir (karşılık) istemiyorum.”
   MÜRŞİD’LERİN DAVETİ:
FUSSİLAT/33: Allah'a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
   MÜ’MİNLERİN DAVET:
MÜ’MİN/13,14:O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah'a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).
Öyleyse dîni, O'na halis kılarak Allah'a davet edin. Kâfirler kerih görse de.
DEHR/29: Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine(Ulaşan)bir yol ittihaz eder (edinir).
 ŞİMDİ DÜŞÜNELİM.VE KARARIMIZI VERİRKEN DE „ALLAH’UTEALAYA SARILALIM VE O’NDAN YARDIM DİLEYELİM“Çünkü nefs’imize etrafımızdaki Şeytanlar VESVESE VERMEYE hazırdır”.
KAF/16: Ve andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız.
   Bu “DİLEK”Nasıl yapılmalı ve bu “DİLEĞİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ”Kişi nasıl anlayacaktır ?
   Sabah Akşam”Yarabbi ben de DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞMAK istiyorum mademki sana ulaşmak haktır.Ben de sana ulaşmayı dileyerek;Kurtuluşa eren Mü’min olmak,Takva sahibi olmak,Senin Evliyan olmak,Kalubela günü sana verdiğimiz Ahd’imizi yerine getirmek istiyorum.Bana bu imkanı sağla “diye dua edilir.Allah’uteala anında işitir,bilir ve kendisine ulaştırır.
ANKEBUT/5:Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir
VE ALLAH’UTELA ONU TAKVA SAHİBİ KILAR.
RUM/31:O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
 TAKVA SAHİBİ OLAN KİŞİNİN,O ANA KADAR OLAN GÜNAHLARI ÖRTÜLÜR.MÜRŞİDİNE TABİ OLDUĞUNDA DA ÖRTÜLEN GÜNAHLARI MAĞFİRET EDİLİR(Sevaba çevrilir).
ENFAL/29: Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
FURKAN/70: Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü'min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur'dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).
 KİŞİ BU DİLEĞİNİN KABUL OLDUĞUNU NASIL ANLAR ?
 1-O kişi o ana kadar tadmadığı bir mutluluğu tadmaya başlar.
2-O kişiye,İbadetler kolaylaştırılır,sevdirilir ve zevk aldırılır.
3-Kalbine Mürşid sevgisi konulur ve o kişi Mürşidini “Hacet namazı kılarak”Allah’tan öğrenir.
4-O andan itibaren sadece “Allah sohbetlerinden” hoşlanır başka şeylere kulak asmaz.  
 KİŞİ,ALLAH’IN DAVETÇİLERİNE İCABET ETMEZSE(Allah’a ulaşmayı dilemezse)
NE OLUR?
AHKAF/32: Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler.
    Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR”Dosyasındadır.


 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta