Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

HİDAYET NEDİR ? NASIL HİDAYETE ERİLİR?

BAŞLANGIÇTA BÜTÜN İNSANLAR DALALETTEDİR VE CEHENNEMLİKTİR.TAKİ HİDAYETE ERMEK İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEYİNCEYE  KADAR.
    HİDAYET NEDİR ? NASIL HİDAYETE ERİLİR?
   Bazılarına göre;Doğru yol,bazılarına göre;Allah’ın razı olduğu yol gibi yuvarlak laflarla anlatılır.Peki anlaşılır tarifi nedir ?
   Hidayet; he,dal,ye harflerinden oluşan hedye kökündendir ve bir FİİL dir.Lügat anlamı; ulaşmak,ulaştırmaktır.                                                                                                                       Allah’uteala kur’anıkeriminde bu anlamlara göre HİDAYET’İN, ALLAH’A HİDAYET OLMAK ALLAH’A ULAŞMAK olduğunu buyuruyor.
AL-İ İMRAN - 73 : Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi Ve (Ehli Kitap): “Sizin dininize tâbi olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet (insan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması), (Allah'ın kendisine ulaştırması) Allah'ın hidayetidir, …..
BAKARA - 120 : Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ …                                                                                             Sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (var ya) işte o, hidayettir.” …
   Kur’anıkerim meallerini yazanların coğunluğu nerede “hidayet” kelimesi,gecmişse bazı ayetler hariç“doğruyol”olarak meallendirilmiştir.Ama bazı ayetlere “doğru yol”diyememişler asıl anlamını vermek mecburiyetinde kalmışlardır.
***AHKAF/30 da,... YEHDΠ ilel hakkı ve ilâ tarîkın mustekîm.
..Hak’ka (Allah’a) ve Tarikimustakime ulaştırıyor demek zorunda kalmışlar.Tarik yol demektir,mustakim de istikametlenmiş.tariki mustakim,”istikametlenmiş yol demektir.Hidayeti de doğruyol olarak alsalar yine anlamsız olurdu.
 *** CİN - 2 : YEHDİ  iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî)..(O kur’an) İrşad’a ULAŞTIRIYOR..
***BAKARA/142….YEHDİ men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Dilediğini sıratımustakime ULAŞTIRIR
***MAİDE - 16 : YEHDİ bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi..Allah kendi rızasına tabi olanları,Teslim yollarına ULAŞTIRIR
***NİSA - 137 : ..lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM sebîlâ(sebîlen).Allah onları kesinlikle Mağfiret etmez ve Yola da(sıratımustakime) de ULAŞTIRMAZ..
***NİSA - 168 : İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li YEHDİYEHÜM tarîkâ(tarîkan).Şüphesizki onlar kafir ve zalimdirler.Allah kesinlikle onları mağfiret etmez ve tariki mustakime ULAŞTIRMAZ…
***A'RAF - 148 : ……e lem yerev ennehu lâ yukellimuhum ve lâ YEHDİHİM sebîlen.. Onunla konuşmadığını ve yola ULAŞTIRMADIĞINI görmüyorlarmı
***SAFFAT - 23 : FEHDUHUM ilâ sırâtıl cahîm(cahîmi).Cehennem uolunaULAŞTIRIN.
***FATİHA/ 6 :İHDİNAS sırâtel mustakîm(mustakîme).Bizi sıratımustakime ULAŞTIR.
***SAD - 22 : …VEHDİNA  ilâ sevâis sırât(sırâtı).Ve bizi orta yola ULAŞTIR
***AL-İ İMRAN - 101 : ….fe kad HUDİYE ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Artık o sıratımustakime ULAŞTIRILMIŞTIR.
***HAC - 4 : ..YEHDİHİ  ilâ azâbis saîr(saîri).Cehennem azabına ULAŞTIRIR
***MU'MİN - 38 : yâ kavmittebiûni EHDİKÜM sebîler reşâd(reşâdi).Ey kavmim bana tabi olunki sizi irşad olunacağınız yola ULAŞTIRAYIM.
***ŞURA - 52 … ve inneke le TEHDİ ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).Ve şüphesizki sen sıratımustakime ULAŞTIRIYORSUN.
***İBRÂHÎM - 12 : Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alâllâhi ve kad HEDANA subulenâ,Biz niçin Allah’a tevekkül etmeyelim O bizi yollarımıza ULAŞTIRDI.

   Demekki; Bu mealleri yazanlar da ötedenberi gelen yanlış anlayışla devam ediyorlar.Bir de,Hidayet’e erme konusunda yanlış anlayış sözkonusudur.Din adamlarının çoğu ;”Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir dilediğini dalalette bırakır” buyuruyor,dolayısıyla bizim elimizde bir şey yoktur diyorlar.Bu da yanlış.”Hidayete ermek bizim serbest irademize bağlı bir olaydır.”Bu konuyu Allah’uteala açıklıyor;
İNSAN - 3 -Muhakkak ki Biz, onu (Allah'a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah'a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah'a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.                                                                                                      ZUMER - 57 : Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).                                                                                                                               NEML - 92).Ve "Kur'ân'ı okumakla (emrolundum). Kim hidayete ererse, o taktirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette kaldıysa, o zaman Ben sadece inzar edenlerdenim (uyaranlardanım)." de.
   Peki biz ne yapacağız? –Hidayet;Allah’a ulaşmaksa biz de Allah’a ulaşmak gayretinde olacağız,o’na yöneleceğiz,Allah’a ulaşmayı dileyeceğiz.            
RAD - 27 :… kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
…. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”                                   
ŞURA - 13 :… allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
… Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
                               
Münib,enab;yönelmek,niyetlenmek,kalben dilemek demektir.Hep Allah ile beraber kullanılmıştır kur’anda.                                         
***Riyazussalihiyn/137.Hadis-i kuds-i; “Ben kendime zulmü haram kıldım sizin de birbirinizi haram kıldım hepiniz dalalettesiniz hidayete erdirdiklerim müstesna siz de “DİLEYİNKİ”sizi de hidayete erdireyim.”
   Hidayet’in zıddı,DALALET’tir.Başlangıcta hadisi kudside belirtildiği gibi herkes dalalettedir.Bunlara peygamberler de dahildir.Peygamber efendimizin başlangıcta dalalette olduğu,Duha/7 de,Adem as ın Taha/121 de,İbrahim as ın,Enam/77 de ve Musa as ın şuara/20 de açıklanmıştır.
   Dalalet te olan dünya hayatında mutlu olamaz. (maide/105)Ahiret hayatında da kesin cehennemliktir.(Kamer/47,48-yasin/62,63) O zaman herkes HİDAYET’e ermek mecburiyetindedir.Bunun da “temel şartı”,Allah’a ulaşmayı dilemektir.
   Hidayet’in “Allah’a ulaşmak olduğu bir başka açıdan da ispatlanabilir.Likaye fiili,ULAŞMAK,KAVUŞMAK tır.Allah’a mülaki olmak ta,”ALLAH’A BU DÜNYA HAYATINI YAŞARKEN ULAŞMAKTIR (insan ruhunun ulaşmasıdır)”.Hernekadar kur’an meallerinde,bu terim,”hep Allah’ın huzurunda toplanmak,Allah’ın huzurunda haşrolunmak”olarak yazılmış olsalar da gercek bu değidir.Niçin ?-Çünkü kişinin serbest iradesiyle dilemesi ve belirli bir çalışmanın neticesinde ancak kişinin “Allah’a mülaki olabilmesi söz konusudur”.Serbest iradenin kullanılması da bu dünya hayatındadır,bu husustaki çalışması da (nefs terbiyesi-salih amel) ölümle bu irade ve çalışma sona erer.Allah’ın huzurunda “haşrolunmak ise”bizim irademizle değil Allah’ın iradesiyledir.Şimdi bunlarla ilgili ayetlere bakalım.
   Allah’a mülaki olayı dilemeyenlerin HİDAYET’e eremeyeceklerini dolayısıyla da DALALETTE kalacaklarına dair;
YUNUS - 45 :Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimse(ler) olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).
 Diyanet teşkilatının 15/haziran/2010 tarihli takviminde de “HİDAYET;ALLAH’A ULAŞMAKTIR” olarak açıkca yazılmıştır.
Allah hepinizden razı olsun.FERHAT BAŞTUĞ Daha geniş açıklama;www.ferhatbastug.com                                                                 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta