Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK:

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK:
ÖLMEDEN EVVEL ÖLÜNÜZ Kİ; ALLAH SİZE BİR’E ON’DAN BİR’E YEDİYÜZE KADAR MÜKAFAT VERSİN VE SİZE MAĞFİRET ETSİN (Günahlarınızı Örtsün ve Sevaba çevirsin) (HADİS-İ ŞERİF)
ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK NASIL GERCEKLEŞİR ?
• Beden yeryüzünde öyle yapayalnız kaldı ki, bu hiç umulmazdı. Halbuki ruh şüphenin bile gidemediği bir yere gitti,Ulaştı
Bize Hakk yolunda "biz"siz olarak bir yolculuk nasib oldu.
Garip olan rüh, mekansızlık aleminin özlemini çeker.
Sen beden hapishanesinden kurtuldun, öldün. Mana gözün açıldı. Şu anda can alemini seyretmedesin, o alemi görüyorsun. Çünkü sen dünya hayatını yaşarken ölü idin. Ama durumdan haberin yoktu. Şimdi tekrar dirildin, elbette bundan sonra nasıl yaşayacağını bilirsin.(Hz.Mevlana)
3 vücut ve serbest iradenin sahibi olan insanın ölümüyle, nefsi berzah âlemine gider, ruhu ise Allah’ın Zat’ına ulaşır. O zaman hadîste ifade edilen, “ölmeden evvel ölmek” yaşarken ruhun Allah’ın Zat’ına ulaştırılmasıdır. Ama ölmeden evvel ruhun Allah’ın Zat’ına ulaştırılması ancak nefs tezkiyesi ile mümkündür.
İnsan ile Allah arasında Allahû Tealâ’nın dizayn ettiği 28 basamaklık bir İslâm merdiveni vardır. Bu 28 basamaklık İslâm merdiveninin 1. basamağında olaylar vardır. Herkes olayları yaşar. 2. basamakta olayların insanlar tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu Allah’ın insanları seçmesi vardır. Ama Allahû Tealâ bir kısım insanları seçmez. Seçilmeyenler, kendileri Allah’a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının da dilemelerine yani hidayetlerine mani olan insanlardır. Geri kalan tüm insanlar, Allah tarafından seçilir. Allahû Tealâ seçilenleri musîbetlerle imtihan eder. Sonuçta her kim o musîbetlerle yapılan imtihanlardan gerekli dersi alırsa, Allahû Tealâ’nın insanlar için vaaz ettiği hedef olan Allah’a ulaşmayı dileme noktasına ulaşır ve o zaman bu kişi 3. basamaktadır.
Allahû Tealâ, Allah’a ulaşmayı dileyen kişinin üzerine, Rahmân esmasıyla tecelli eder (4. basamak). 99 esmanın sahibi olan Rabbimizin bir ismi de Rahmân’dır. Rahmân esmasıyla tecellisi, Allah’ın rahmetini göndermeye başlaması demektir. Allahû Tealâ, Rahmân esmasıyla tecelli ettiği kişiye, peş peşe 7 tane furkan verir. Furkanlarla, hassalar ve uzuvlar üzerindeki engeller kaldırılır. Akabinde Allah, o kişiyi 6 tane kalp şartının sahibi kılar. Böylece gerekli kalp şartlarının sahibi olan bir insan, zikretmeye başladığı takdirde nefsinin manevî kalbine %2 oranında rahmet nuru girer ve o kişi huşû sahibi olur. Allahû Tealâ huşû sahibi olan bir insanın kalbine mürşid sevgisini koyar ve bu kişi hacet namazı ile Allah’ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah’tan talep ederse Allah ona mutlaka mürşidi gösterir. Allah’ın kendisine gösterdiği mürşide tâbî olan, Allahû Tealâ’dan 7 tane ni’met alır:
1. ni’met: Devrin imamının ruhu, başının üzerine gelip, yerleşir.
2. ni’met: Allah kalbine “îmânı” yazar.
3. ni’met: Allah, o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirir.
4. ni’met: Ruh vücuttan ayrılıp Sıratı Mustakîm’e ulaşır; seyr-i sülûka başlar.
5. ni’met: Nefs tezkiyesine, ıslah edici amellere başlar.
6. ni’met: İradesi güçlenir.
7. ni’met: Fizik vücudu güçlenir.
Daha önceden vasıta emirlerden namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekât vermeyi vs. istemeyen bu insan, Allah’a ulaşmayı diledikten sonra Allah’ın kendisini 7 tane furkan, 12 tane ihsan ve 7 tane ni’metle desteklemesi ile namazı, orucu, zekâtı vs. sever bir hale gelir. Çünkü bu noktada o kişiye bütün bu vasıta emirleri sevdiren, Allah’tır.
En büyük vasıta emir ise zikirdir. Zikir, en büyük ibadettir; ibadetlerin sultanıdır. Allah, 7 ni’meti alan kişiye özellikle zikri sevdirir. Zikrini arttırmasıyla kalbi günbegün Allah’ın nurları ile dolmaya başlar ve tezkiye basamaklarında ilerler.
7 tane tezkiye basamağı vardır. Bunlar:
1- Nefs-i Emmare
2- Nefs-i Levvame
3- Nefs-i Mülhime
4- Nefs-i Mutmainne
5- Nefs-i Radiye
6- Nefs-i Mardiyye
7- Nefs-i Tezkiye
Bu kademelerinin her birinde kişinin kalbinde %7 fazl birikimi olur. Kişi Nefs-i Tezkiye kademesine geldiğinde kalbindeki fazl nurlarının oranı %49’a ulaşır. Tezkiyeye başlamadan evvel kalbine gelen %2’lik rahmet nuru ile birlikte kalpteki nurların toplamı; aydınlanma oranı %51 olur. Tezkiye kademelerine paralel olarak ruh da 7 tane gök katı yükselerek, 7. gök katında 7 tane âlemi geçtikten sonra yoklukta Allah’ın Zat’ına ulaşır. Böylece artık bu kişi ölmeden evvel ölmüştür. Çünkü ruhunu yaşarken, hayattayken Allah’a teslim etmiştir. Bunun mükâfatı ise 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısıdır.
***Ecel beden evini yıkmadan, biz beden evini yapana kavuştuk. Allah'a hamdolsun, biz "Ölümden evvel ölünüz!" sırrına mazhar olduk.
MEVLANA HZ DİVANI KEBİR (c. IV, 1670)758.
İşte Nebîler Sultanı Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hadîste vermek istediği mesaj budur.
Allah hepinizden razı olsun. FERHAT BAŞTUĞ “www.ferhatbastug.com ”

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta