Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

TAKVA NEDİR

DÜNYA HAYATINDA MUTLU AHİRETTE CENNET Mİ İSTİYORUZ ?-İŞTE BUNUN TEK ŞARTI,TAKVA SAHİBİ OLMAKTIR.BAŞKA ALTERNATİFİ YOKTUR!..NE YAZIKKİ!..BAZI MÜELLİFLER ve MÜFESSİRLER;TAKVA KELİMSİNİ HEP “ALLAH’TAN KORKMAK OLARAK”AÇIKLADIKLARI İÇİN İNSANLARIN ÇOĞU CEHENNEME GİDİYOR.


TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?


Takva; vav, kaf,ye harflaerinden oluşan vikaye kökünden  gelmedir.
    Takva; Lügat anlamı olarak,Sakınmak,cekinmek,korunmak demektir.
   Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi. Terim olarak ta “Allah korkusundan dolayı günah işlemekten ve şüpheli şeylerden şiddetle kacınmaktır.Allah’ın emirlerini tutup haramlarından kacınmaktır.
   Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü;Allah tan korkmak,haramlardan sakınmak.
   Allah’a göre Takva;Allah’ın emirlerini yerine getirmek Allah’ın yasaklarından kacınmaktır.Allah’tan korkmak değildir.Eğer öyle olsaydı,Şeytan da takva sahibi olur cehennemden kurtulurdu.
Enfal/48- Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah'tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.
Haşr/16- (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.
   Bugün insanların çoğunun yanılgısı;
   1-Herkes takva sahibi olamaz,Takva sahibi olmak çok zordur.
   Aslında çok kolay ve aynı zamanda “kur’an bunun için inmiştir”Takva sahibi olmadan da kurtuluş yoktur zaten.
   2-”KENDİ BAŞLARINA ALLAH’IN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEYE YASAKLARINDAN DA KAÇINMAYA ÇALIŞMAKLA”Takva sahibi olunacağına inanmalarıdır.Bu mümkünmüdür ? Hayır.Neden ? Çünkü bu şekilde davranmaya çalışmakla kişi,kendi kendine takva sahibi olamaz.Ancak Takva sahibi olduklarında “Emirlerin yerine getirilmesi yasaklardan da kacınılması”mümkündür.Allah’ın ayetleri böyle buyuruyor.Takva sahibi olabilmek te; kişinin Allah’a ulaşmayı dilemesiyle HİDAYET’e adım atar işte o zaman Allah o kişiyi TAKVA SAHİBİ kılar. Muhammed suresinin 16.ve 17.ayetlerine baktığımızda peygamber (sav)efendimizin sohbetine iştirak edenlerden bir grubun hevalarına tabi olduğunu digerlerinin ilim sahibi olduklarını Allah’a ulaşmayı diledikleri için Allah’ın onları hidayete erdireceğini daha sonra da arttıracağını ve onlara TAKVALARINI vereceğini buyuruyor.O zaman hidayete adım atmadan Allah takva sahibi kılmıyor kimseyi.Hidayetin de takvanın da temelinde ALLAH’A ULAŞMAYI  DİLEMEK VAR (münib olmak enab olmak)
MUHAMMED – 16,17 : Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.
RAD - 27 :..kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
ŞURA - 13 :..allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
… Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
RUM - 31 : Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
   Dünya hayatında FELAKETLERDEN KURTULUŞ VE MUTLULUK,ANCAK TAKVA SAHİPLERİNEDİR:
ZÜMER/10: De ki: "Ey âmenû olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir."
BAKARA/194,TÖVBE/36,NAHL/128:.. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin!
ALİİMRAN/120:.. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını (ilmi ile) kuşatandır (bilendir).
A’RAF/96: O ülkenin halkı eğer âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler (bolluk) açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık (cezalandırdık).
   KURTULUŞA EREN MÜ’MİNLER DE SADECE TAKVA SAHİBİ OLABİLEN MÜ’MİNLERDİR.
FUSSİLAT/18,NEML/53: Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.
   Ahiret hayatındaki MUTLULUK,CEHENNEMDEN KURTULUŞ,ANCAK TAKVA SAHİPLERİ İÇİN GECERLİDİR:
KAF/31: Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
MERYEM/71,72,73: Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, kâfirler âmenû olanlara (şöyle) dediler: “İki gruptan hangisi, makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel?”
   Allah’ın Ayeti bu şekilde ise;”CEHENNEMDEN KURTULMAK İÇİN BİR BAŞKA ALTERNATİF OLABİLİRMİ?”
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?”Dosyasındadır.

   

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta