Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

CENNETE Mİ GİTMEK İSTİYORSUNUZ ?

  CENNETE Mİ GİTMEK İSTİYORSUNUZ  O ZAMAN  DÜNYADA DA MUTLU OLMAKMI İSTİYORSUNUZ ?                

                    
      1- TAKVA SAHİBİ OLMAN GEREKECEK
      2- HİDAYET’E ERMEN GEREKECEK
      3- AMİLUSSALİHAT YAPMAN GEREKECEK
      4-ALLAH’A KUL OLMAN GEREKECEK
      5- HAK MÜ’MİN OLMAN GEREKECEK
      6-İSLAM OLMAN GEREKECEK
      7-HAYATTA OLMAN GEREKECEK (Allah’a göre)
   İşte bunların tek anahtarı ALLAH’A ULAŞMAYI dilemendir yani “Allah’a ENAB olman,Allah’a MÜNİB olman” dır.
1-Takva sahibi olabilmek
RUM – 31:O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
KAF - 31 : Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîdin.
Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
Dünya saadeti de takva sahibi olmaya bağlıdır.


ZUMER - 10 :De ki: "Ey âmenû olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir."
2-Hidayete ermek.Hidayet;Allah’a ulaşmaktır.
Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler.Buna peygamberler de dahidir.(Duha/7.Şuara/20,Enam/77)
Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım sizin de birbirinize zulmetmenizi haram kıldım hepiniz dalalettesiniz hidayete erdirdiklerim müstesna siz de o halde siz de hidayeti dileyinki sizi de hidayete erdireyim.(MÜSLİM,RİYAZÜSSALİHİN-137,MÜSNEDİ AHMET)


ŞURA – 13….. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır-hidayete erdirir).


3-Amilussalihat yapmak (nefs i ıslah edici amel işlemek)


AHZAB – 70-71 :Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedîd (doğru) söz söyleyin! (Böylece) sizin için amellerinizi ıslâh etsin (salih amele çevirsin). Günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve kim, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat ederse, o taktirde fevzül azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulmuş olur.
4-Allah’a kul olmak (şeytan a kul olmaktan kacınmak)


ZUMER - 17 : Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!


5-Hak mü’min lik,İman’ın kişiye fayda verenidir.Yani hayır kazanmış bir İMAN dır.
EN'AM - 158 :Onlar (illâ), onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı âyetlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı âyetlerin (mucizelerin) geldiği gün, daha önce îmân etmemişse (âmenû olmamışsa) veya îmânıyla bir hayır kazanmamışsa onun îmânı kendisine bir fayda vermez. De ki: “Bekleyin! Muhakkak ki; biz de bekleyenleriz.”


Bu iman hak mü’minliktir.Çünkü hak mü’minliğin 1.şartı TAKVA sahibi olmaktır(enfal/1).Kişi takva sahibi olunca da bütün günahları örtüleceği için (enfal/29) “HAYIR KAZANMIŞTIR”yani sevap kazanmıştır ve o iman ona fayda verecektir hem cennete girmesine vesile olacaktır.Çünkü günahları olmadığı için sevapları ağır gelecektir. (mü’minun/102) hemde üzerinde yükü (günahı) olmayınca dünya saadetinin de enazından yarısını yaşayacaktır.
6-İslam olmak,Allah’ın dinini Allah’ın kitabında tarif ettiği gibi yaşamaktır.İslam teslim olmaktır,nasıl teslim olunacağı da tarif edilmektedir.


ZUMER – 54-55-56-57 :Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye (emre) tâbî olun. Size, farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce! Kişinin, "Allah'tan uzaklaşma konusunda, aşırı gittiğim (haddi aştığım) herşeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum." dediği gibi (diyenlerden olmayın). Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).


7-Hayatta olmak ne demek,normalde doğan kişi hayatta demektir.Ancak Allah’ın tarifi farklı.Allah’u tela;
EN'AM - 122 :Ölü (Allah'a ulaşmayı dilememiş) iken (ona on iki ihsan vererek) dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup, ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kâfirlere, yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi.


İki grup ta, normal şartlarda hayatta ama Allah’a göre;Allah’ın “NUR”verdiği kimsenin hayatta sayılması NUR vermediği kişinin ise ölü sayılmasıdır.İşte böyle hayata gecmek, dirilmekle kişi cennet ehli olacaktır dünya saadetine de ulaşacaktır.Peki dirilmek bu NUR ile olacaksa Allah bu nur’u kimlere verir ?
-Allah’u tealanın göğsünü İslam a actığı kişilere.
ZUMER – 22:Allah kimin göğsünü İslâm için (Allah'a teslim için) yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet içindedirler.
Peki kimlerin göğsünü İslama acar Allah’uteala ?
-Kimi kendine HİDAYET ETMEYİ dilerse.
6 / EN'AM - 125 : Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrehu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).
Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah'a) teslime (İslâm'a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık, güçlük) verir.
Allah’uteala kimi kendine HİDAYET ETMEYİ diler ?
-Kendine “Allah’a ulaşmayı-Allah’a hidayet olmayı”dilerse.Çünkü hidayet,Allah’a ulaşmaktır.
İşte kim Allah’a ulaşmayı o’na hidayet olmayı dilerse ENAB,MÜNİB olursa Allah onu kendisine hidayet eder.


13 / RAD – 27…. kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
…..De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”
   Allah hepinizden razı olsun FERHAT BAŞTUĞ  daha geniş açıklama www.ferhatbastug.com adresindedir.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta