Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

KİM KENDİSİNE ARİF OLURSA O ZAMAN RABBİNE ARİF OLUR!..

KİM KENDİSİNE ARİF OLURSA O ZAMAN RABBİNE ARİF OLUR!..
Peygamber (sav) efendimiz buyuruyor ki: Rabbimizin muradı;”BİZİM O’NA KUL OLUP KENDİSİNİ BİLMEMİZDİR” Ve bunun nasıl gercekleşeceğini de: “MEN AREFE NEFS’EHU FE KAD AREFE RABBEHU” ( Kendisini bilen Allah’ı da bilir.) Olarak tarif etmiştir.


   Kişi kendisini nasıl bilir ?
   İnsanı yaratan Allah’tır.Onun nasıl yaratıldığını,bu yaratılışın gayesinin ne olduğunu,hedefe nasıl ulaşacağını,her dönemde kendisi ile beraber kıldığı kitaplarında beyan buyurmuştur.Adem as’ın yaratılışına baktığımız zaman,onun fizik vücudunun “Şekillenebilir bir balçıktan”,Nefs’inin,Sevva edilen ve o vücudun içine yerleştirilen” Ruh’unun da yine o vücuda “Nefyedilen(Kendinden üflenen) ÜÇ ayrı ceset’ten müteşekkil olduğunu görüyoruz.


HİCR/26: Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.
HİCR/28,29: Rabbin meleklere şöyle demişti: "Ben mutlaka, “hamein mesnûn olan salsalin”den (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) bir beşer (insan) halkedeceğim.” Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın!


ŞEMS/7,8,9,10:Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.Kim onu (nefsini) tezkiye etmişse felâha (kurtuluşa) ermiştir.Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.
   Adem as’ın zürriyetinin yaratılışının da;Yine Üç cesetten

yaratıdığını,Secde/7,8,9.Ayetlerinde açıklanmış.Ancak burada “Fizik vücudun yaratılışı:”Bir damla sudan oluştuğu buyruluyor.
SECD/7,8,9: Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.Sonra onun neslini, basit bir suyun özünden (nutfeden) kıldı (yarattı).Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
   Peki,bu yaratılışı bu günkü DİN ADAMLARI ve insanların çoğu,nasıl biliyorlar ?
   İnsan,bir fizik vüvut ve ruh’tan ibarettir.


   İnsanı en iyi tanımladıklarını zannettiğimiz,PSİKOLOKLAR nasıl biliyorlar ?
   İnsan sadece bir bedenden (Fizik vücuttan) ibarettir ve onun iki hissiyatı vardır.Birincisi:İyiliği arzu eden onun adı,SUPER EKODUR.İkincisi de:Kötülüğü arzu eden,onun adı da:EKODUR.


   Allah’ın insanı yaratmasındaki GAYESİ NEDİR ?
   Kalu bela günü olarak bildiğimiz o gün bizim bu ÜÇ cesedimizden aldığı;(Nefs’imizden)Yemin,(Ruhumuzdan)Misak ve (Fizik vücudumuzdan)Ahd’i yerine getirrek “ALLAH’A KUL OLABİLMEMİZ VE RABBİMİZİ BİLMEMİZ” le dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmamızdır.
Nefs,başlangıçta 19 kötü afetle dizay edilmiştir ve mutlaka TEZKİYE olması gerekir.
MÜDDESİR/38,39,40: Bütün nefsler, iktisap ettikleri (kazandıkları) dereceler sebebiyle (karşılığı olarak) rehinedirler (bağlıdırlar).Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.Onlar cennetlerdedir. (Diğerlerine) sorarlar.
Ruh,bize bir emanttir.Mutlaka nefs’in tezkiyesine parelel 7 gök katını aşarak Rabbimize ulaşması gerekir.


RAD/20,21: Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.


Fizik vücud,başlangıçta nefs’teki afetler yüzünden ŞEYTAN’A KUL’DUR “Allah’a ulaşmayı dileyip”(İrşad makamına ulaşıp nefs’ini tezkiye ederek ruh’unun Allah’a ulaşması ile)Allah’a kul olması gerekir.


ZÜMER/17:Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
YASİN/60,61:Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.


   İşte Allah’a “KALUBELA GÜNÜ” verdiğimiz “YEMİN,MİSAK VE AHD’İMİZİ” Yerine getirdiğimiz zaman,kişi “KENDİSİNE ARİF OLUR DOLAYISIYLA DA RABBİNE ARİF” olur.


   Bu nasıl gercekleşecektir ?

-7 SAFHA’DA 4 TSLİMİ GERCEKLEŞTİREREK
   1.SAFHA:Allah’a ulaşmayı (Emanet olan ruh’umuzu ölmeden yaşarken Allah’a teslim etmeyi) dilemek.   Bu dilek,bizimle Allah arasında perde olan “TAGUT” Devreden çıktığı için (Zümer/17.yukarıda meali var)Allah bizimle beraber olacak ve bize;Farklı 4 özellik verecektir.Bu özellikler anında “HAYATIMIZDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK MEYDANA GETİRECKTİR” O zaman “ALLAH’A ARİF OLMANIN İŞARETİNİ”Keşfederiz.1-O yaşımıza kadar hiç tatmadığımız bir mutluluğu tadarız.2-Allah bize ibadetleri kolaylaştıracak,sevdirecek ve zevk aldıracaktır.3-Kalbimize Mürşid sevgisini koyacaktır.4-O andan itibaren her zaman Allah sohbetinden hoşlanmaya başlarız.


   2.SAFHA:Kalbindeki Mürşid sevgisi ile hacet namazı kılarak Allah’tan sorarak o Mürşid’e tabi omak.     


3. SAFHA:   Nefs tezkiyesi (Amilussalihat)ile RUH’un Allah’a ulaşmasıdır.Hidayet’e ermesidir.Burada kişi,Allah’ın ermiş evliyası olur.
YUNUS/9: Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, îmânlarından dolayı Rab'leri, onları hidayete erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.


   4.SAFHA:Kişi zikr’ini günün ¾ ne çıkarmasıyla Fizik vücudun teslimidir.   
5.SAFHA:Ulul elbab olmak.Günün tamamını zikir’le gecirmesi ile Nefs’in Allah’a Teslim olmasıdır.   6.SAFHA:İrşad olmak,Muhlislerden olmak.Kalbin müzeyyen olması ve 7 gök katını Allah onlara göstermesi.
   7.SAFHA:Nasuh tövbesi ile Salah makamına geciş ve SALİHLERDEN olmak.Gercek “RABBİNE ARİF OLMAK” Yani “ALLAH’I KALB GÖZÜYLE GÖRMEK” le Mümkündür.Ve Allah’ın AHD’i bütünü yerine getirilmiştir.Kişi “ALLAH’IN ZATINA ŞAHİD” olmuştur.


***Şu halde o kimse ki, hal ile bu makama yetmiştir. O, cisimlerin ve ruhların yollarını tamamıyle kat edip gitmiştir. Karanlık ve nur perdelerini toptan kaldırmıştır. Kendi nefsini anlayıp bilmiştir. Mevlasını tanımış ve bilmiştir. Başlangıç ve sonunu bilip, kanden gelip gittiğini anlayıp, ârif ve Hak'ka ulaşıcı olmuştur. ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ


   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”NEDEN DÜNYA VE AHİRET SAADETİ İÇİN ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK ŞARTTIR” dosyasındadır.
 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta