Hoşgeldin ziyaretçi giriş yapın ya da kayıt olun.
Kategoriler

NEDEN FIRKALAR ?....

   NEDEN FIRKALAR ?......

ALLAH’UTEALANIN DİNİNİN ADI:”HANİF”TİR.ARAPCA ADI İSLAMDIR.HANİF’LİĞİN ANLAMI:
1-VAHDET:TEK ALLAH’A İMAN ETMEK.
2-TEVHİD : TEK ALLAH’A İMAN EDENLERİN BİR TEK ÜMMET OLMASI.
3-TESLİM : ALLAH’A TESLİM OLMAK.
   EGER BİZ ALLAH’IN DİNİNİ HAYATA GEÇİREBİLSEK,YANİ TEVHİDİ GERCEKLEŞTİREBİLSEK,O ZAMAN TEK FIRKA OLACAKTIR VE İHTİLAF TA OLUŞMAYACAKTIR.

   ALLAH’UTEALANIN DİNİNİN EMRİ NEDİR ?
ALİİMRAN/103:Ve hepiniz, Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece Allah'ın nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.
ENBİYA/92,93:Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz (topluluğunuz, dîniniz), tek bir ümmettir (dîndir). Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana kul olun!
Ve emirlerini (uygulamalarını), kendi aralarında böldüler (fırkalara ayrıldılar). Hepsi Bize dönecek olanlardır.
ŞURA/13:(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
ENAM/152-153:…..(Vebi ahdillahi evfu) Allah’ın ahdini yerine getirin…
Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Böylece siz takva sahibi olursunuz.
ZUHRUF/64,65:Muhakkak ki Allah, O benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kul olun! İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.Sonra gruplar kendi aralarında ihtilâf etti. Artık elîm günün azabından, zulmedenlerin vay haline!


HUD/118,119 : Ve Rabbin, şâyet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa ihtilâflar devam edecek. Rabbinin rahmet ettiği (Rahîm esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği) kimseler (ihtilâfa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler) hariç. Ve onları (insanları), bunun için (ihtilâfa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için) yarattı. Rabbinin (ihtilâfa düşenler yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için) sözü tamamlandı:Cehennemi mutlaka tamamen insanlar ve cinlerle dolduracağım.


   YUKARIDAKİ AYETLERE GÖRE,
   İHTİLAFLAR:
RAHMET NURUNUN” Olmayışışından,
ALLAH’IN İPİNE SARILMAYIŞIMIZDAN,
ALLAH’A KUL OLMAYIŞIMIZDAN,
SIRATI MUSTAKİM ÜZERE OLMAYIŞIMIZDAN,kaynaklandığını gösteriyor.
    Peki KİMLER RAHMET’E MAZHAR OLUR ?
   -TAKVA SAHİPLERİ.


 ENAM/155;Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse O'na tâbî olun. Ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz (rahmete ulaşırsınız).
A’RAF/63;Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve böylece rahmet olunursunuz.
HADİD/28;Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve O'nun Resûl'üne îmân edin ki, size rahmetinden iki kat versin. Ve sizin için, onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın (versin). Ve sizi mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin). Ve Allah; Gafûr'dur, Rahîm'dir


HUCURAT/10: Mü'minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.
   NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?..ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEYEREK.ZATEN DEVAMINDA DA FIRKALAR BİTER.


RUM/31,32: O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
MÜ’MİNUN/51,52,53,54:Ey resûller! Tayyib (temiz, helâl ni'metlerden) yeyiniz. Ve salih (nefsi tezkiye edici) amel yapınız. Muhakkak ki Ben, yaptığınız şeyleri en iyi bilenim.Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun (Bana ulaşmayı dileyin).Fakat onlar, (dînin) emirlerini kendi aralarında kısımlara (fırkalara) ayırarak böldüler. Grupların hepsi, kendilerindeki (kabul ettikleri) ile ferahlanırlar.Artık onları, kendi dalâletleri içinde belli bir süreye kadar terket

.   ***Aslında;KUL’OLMAK,ALLAH’INİPİ,SIRATIMUSTAKİM,HİDAYET,TAKVA”Birbirlerine bağlı Aynı kavramları ihtiva ediyor.Ve TEMELİNDE SADECE “ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK VARDIR.”


YASİN/60,61:Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.


MÜLK/22:Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?
BAKARA/21:Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.


ZÜMER/16,17:Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
MÜ’MİNUN/32:Böylece Biz, onlara, onların içinde, onlardan resûl gönderdik, Allah'a kul olsunlar, diye. Sizin, O'ndan başka İlâhınız yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?


   Demekki,TEMELİNDE ALLAH’A ULAŞMAYI DİLEMEK OLAN;”HİDAYET’E ERMEK,KUL OLMAK,TAKVA SAHİBİ OLMAK,SIRATIMUSTAKİM ÜZERE OLMAK” İNSANLARI KIRKALARA AYRILMAKTAN KURTARACAKTIR.BAŞKA ALTARNATİFİ YOKTUR.
   Allah hepinizden razı olsun.Daha geniş açıklama:www.ferhatbastug.com adresinde,”HİDAYET,TAKVA,SIRATIMUSTAKİM”Kavramlarındadır.

 

Allaha Ulaşmak Farzdır © 2019
Tasarım ve Uygulama DevNokta